Maa- ja metsätalous

   

2 Maatalouden veroilmoitus 2004 (3002v04)    

   

Tätä lomaketta käyttää pääverolomakkeen 1 liitteenä maatalouden harjoittaja ja yhtymä,joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. – [ Verohallinto ]
linkki    
2 Maatalouden veroilmoitus 2005 (3002v05)    

   

Tätä lomaketta käyttää maatalouden harjoittaja ja yhtymä,joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. – [ Verohallinto ]
linkki

   

36 Yhtymäselvitys 2004 (3044v04)    

   

Tätä lomaketta käyttää kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä pääveroilmoituksen liitteenä. – [ Verohallinto ]
linkki    

36 Yhtymäselvitys 2005 (3044v05)    

   

Tätä lomaketta käyttää kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä. – [ Verohallinto ]
linkki

   

Toimitilailmoitus väestötietojärjestelmään (Vrk 3.64)    

   

Toimitilan haltijan tai omistajan on tällä lomakkeella annettava tiedot toimitilasta ja siinä liikettä, teollisuutta tai yleistä toimintaa harjoittavasta liikeyrityksestä, yhdyskunnasta, yhteisöstä, säätiöstä, virastosta tai laitoksesta. – [ Maistraatit ]
linkki    

   

2A Metsätalouden veroilmoitus 2004 (3041v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden puhtaantulon laskennasta puuttuneet vähennykset. Lisäksi lomakkeella lasketaan hankintatyön arvo ja veronalaisen hankintatyön määrä. – [ Verohallinto ]
linkki    

2C Metsätalouden veroilmoitus 2004 (3043v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot. – [ Verohallinto ]
linkki

2A Metsätalouden veroilmoitus 2005 (3041v05)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden puhtaantulon laskennasta puuttuneet vähennykset. Lisäksi lomakkeella lasketaan hankintatyön arvo ja veronalaisen hankintatyön määrä. – [ Verohallinto ]
linkki

   

2C Metsätalouden veroilmoitus 2005 (3043v05)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot. – [ Verohallinto ]
linkki

   

36 Yhtymäselvitys 2005 (3044v05)    

   

Tätä lomaketta käyttää kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Puun ostajan vuosi-ilmoituksen korjauslomake (7808v05)    

   

Tällä korjauslomakkeella puutavaran ostaja ilmoittaa korjaukset aiemmin antamansa vuosi-ilmoituksen tietoihin. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Puun ostajan vuosi-ilmoitus (7807v05)    

   

Tällä lomakkeella puun ostaja antaa vuosi-ilmoituksen suoraan metsän omistajalta ostamastaan puutavarasta. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Toimitilailmoitus väestötietojärjestelmään (Vrk 3.64)    

   

Toimitilan haltijan tai omistajan on tällä lomakkeella annettava tiedot toimitilasta ja siinä liikettä, teollisuutta tai yleistä toimintaa harjoittavasta liikeyrityksestä, yhdyskunnasta, yhteisöstä, säätiöstä, virastosta tai laitoksesta. – [ Maistraatit ]
linkki