Määräaikainen sähkösopimus voi nyt säästää selvää rahaa

Lämmitys
Sähkömarkkinat indikoivat sähkön hinnan alhaista tasoa. Kevään 2013 sähkömarkkinat eivät anna merkkiäkään siitä, että sähkön hinta olisi lähdössä nousuun.

Vesialtaat täyttyvät lumien sulamisen ja kevättulvien myötä. – Kesäkausi on alkamassa, eivätkä sähkömarkkinat anna merkkiäkään siitä, että sähkön hinta olisi lähdössä nousuun, Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kostiainen sanoo.

Kevättulvien vaikutuksesta vesialtaiden täyttöasteet normalisoituvat pikku hiljaa. Tällä hetkellä ne ovat kuitenkin vielä noin 25-30 TWh alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Volyymi vastaa noin 1,3 miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Silti sähkön hinta on maltillisella tasolla. Markkinoilla ei ole odotettavissa suurempia muutoksia, vaikka ydinvoimaloiden vuosihuollot Suomessa ovat alkaneet.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat olleet koko kevään alhaiset

Spot-hintaan sidotut sopimukset ovat yleensä asiakkaiden suosiossa sähkön hinnan ollessa alhaisella tasolla. Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat myös olleet koko kevään alhaiset. – Siihen ovat vaikuttaneet päästökaupan romahtaminen, globaalisti heikot talousnäkymät sekä polttoaineiden alhaiset hintaennusteet ja kysyntä, Hannu Kostiainen kertoo.

Sähkön hinta on ollut lähes samalla tasolla koko kevään ajan, ja näin kesän kynnyksellä sähkönkulutus vähenee entisestään kysynnän hiipuessa heinäkuussa. Tällä on erittäin suuri vaikutus tulevien viikkojen ja kuukausien spot-hintoihin, edellyttäen että ydinvoimaloiden vuosihuollot toteutuvat suunnitelmien mukaan, eikä muita yllättäviä tuotantohäiriöitä tapahdu kesän aikana.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat tällä hetkellä (kevät 2013) samalla tasolla kuin keväällä 2010. Nyt voi olla kannattava aika tehdä määräaikainen sopimus, hintojen ollessa näin alhaisella tasolla. Määräaikaisen sopimuksen tekeminen antaa mahdollisuuden säästää selvää rahaa.

Lisätietoja: www.vattenfall.fi

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU