Mieti tätä, kun valitset jätevedenpuhdistusjärjestelmää
1. Kysy kunnanvirastosta vaatimuksia ja ohjeita.
2. Millainen on kiinteistön sijainti? Onko se pohjavesialueella tai lähellä vesistöä? Onko lähellä oma tai naapurin juomavesikaivo?
3. Millainen on tontin pinnanmuodostus ja maaperä: mäkinen vai tasainen, kallioinen, hiekkamaata vai savea?
4. Voiko liittyä kunnalliseen viemäröintiin?
5. Voiko naapureiden kanssa rakentaa yhteisen järjestelmän?
6. Onko tontilla tilaa esimerkiksi maapuhdistamolle ja saostuskaivoille?
7. Jäteveden laatu ja määrä
8. Pitääkö varautua vesikäymälän rakentamiseen?
9. Voiko valitun järjestelmän kapasiteettia kasvattaa myöhemmin?
10. Johdetaanko harmaat vedet ja mustat vedet erikseen?
11. Voiko saostuskaivot sijoittaa tyhjennyksen kannalta helppoon paikkaan?