Mikä kaukolämmössä maksaa? Energiateollisuus ry vastaa

Lämmitys
Mikä kaukolämmössä maksaa?
Kaukolämmön hinnan nousu on tasaantunut, mutta korotuksia on monella paikkakunnalla kuitenkin jouduttu tekemään. Suurella osalla hinnat ovat säilyneet ennallaan tai niitä on voitu myös laskea.

Kaukolämmön hinnan nousu on tasaantunut, mutta korotuksia on monella paikkakunnalla kuitenkin jouduttu tekemään. Suurella osalla hinnat ovat säilyneet ennallaan tai niitä on voitu myös laskea.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaukolämmön keskimääräinen kokonaishinta on nyt noin 2,4 prosenttia korkeampi. Kerrostalokolmion kuukausittaisessa lämpölaskussa tämä tarkoittaa noin 1,4 euron nousua.

Suomen kaukolämmön keskihinnalla laskien uuden kerrostalokolmion lämmityskustannus on noin 60 euroa kuukaudessa. Uuden omakotitalon lämmitykseen euroja kuluu kuukaudessa keskimäärin 160. Kustannus voi olla keskiarvoa pienempi tai suurempi riippuen siitä, miten paljon lämmitysenergiaa tilojen ja käyttöveden lämmitykseen kuluu. Myös asunnon sijainti vaikuttaa kustannuksiin, sillä kaukolämpö on paikallista toimintaa. Edullisinta kaukolämpö on niillä alueilla, joissa sitä tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla, puulla tai turpeella, yhteistuotantona sähkön kanssa.

Kaukolämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiaveroja korotettiin jälleen vuoden 2015 alussa. Vaikka polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat laskivat voimakkaasti viime vuoden aikana, kaukolämmön tuotannon kustannukset eivät energiaverojen korotuksen vuoksi laskeneet samassa tahdissa.

Energiateollisuus ry:n julkaisemasta kaukolämmön hintatilastosta käy ilmi, että kaukolämmön energiamaksu nousi vuoden vaihteessa eniten maakaasua erillistuotannossa käyttävillä yrityksillä. Myös kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttävien kaukolämpöyritysten hinta nousi keskimääräistä enemmän.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Verottomien polttoainekustannusten laskun ansiosta monissa kaukolämpöyrityksissä hintoja on voitu laskeakin. Tähän suuntaan vaikutti myös turpeen energiaveron lievä lasku vuoden vaihteessa. Turvetta pääpolttoaineenaan käyttävien kaukolämpöyritysten keskimääräinen energiamaksu pieneni hieman.

Investointeja asiakkaiden puolesta

Kaukolämpöyritykset pyrkivät parhaansa mukaan vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden toiveisiin helpottaa heidän elämää, investoida toimitusvarmuuteen ja siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Biopolttoaineita pääpolttoaineenaan käyttävien kaukolämpöjärjestelmien määrä on viimeisten viiden vuoden aikana noussut lähes kaksinkertaiseksi. Lähes kaikilla kaukolämpöyrityksillä uusiutuvat polttoaineet ovat osana niiden polttoainevalikoimaa.

Kaukolämpöasiakkaiden ei itse tarvitse tehdä investointeja lämmön tuotantoon vaan hän saa aina ajantasaisen kaukolämpötuotteen kotiin toimitettuna.

Kaukolämmön hinnoittelu monipuolistuu

Viime vuosina on yleistynyt erityisesti kaukolämmön kausihinnoittelu ja muut hinnoittelultaan erilaiset tuotteet. Nämä lisäävät asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja muuttavat hintojen ja lämmitysmuotojen vertailua.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kausihinnoittelussa kaukolämmön energiamaksu on eri kuukausina erisuuruinen. Näin asiakkaiden kannattaa tehdä energiansäästötoimia kun tuotannon kustannukset ovat korkeimmillaan. Kaukolämpötuotteet eroavat perinteisestä esimerkiksi palvelutasoltaan ja hinnoittelultaan. Asiakkaiden toivomien tuotteiden odotetaan yleistyvän samassa tahdissa kysynnän kanssa.

Kaukolämpö on uusien rakennusten suosituin lämmönlähde

Uudisrakentamisessa kaukolämmön markkinaosuus oli Tilastokeskuksen tilastojen mukaan reilusti yli 50 prosenttia lämmitetystä rakennustilavuudesta. Kerrostaloista ja toimistorakennuksista kaukolämmön valitsi yli 96 prosenttia, pientaloistakin noin 15 prosenttia.

Energiateollisuus ry laatii kaukolämmön hintatilaston kaksi kertaa vuodessa.

Katso kaukolämmön hinnat eri paikkakunnilla >

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoja:

Energiateollisuus ry

energia.fi

09 530 520

Lähde: ePressi.com

MAINOS
MAINOS LOPPUU