MAINOS

Minkä takia talot painuvat? Mitä tehdä jos huomaan taloni painuvan?

Talo

Perussyy talojen painumiseen on usein huono pohjatutkimus. Rakennuspohjaa ei ole tutkittu koko alueelta, vaan on tyydytty ehkä vain yhteen näytteeseen. Talon alle pitäisi tehdä vähintään yksi kairaus joka nurkkaa kohti. Ja vaikka tutkimus on tehty periaatteessa kattavasti, ei silti välttämättä ole havaittu talon alla olevia painuvia kerroksia.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Toinen syy painumiseen voi olla kuorman lisääminen. Kuorma voi kasvaa merkittävästi, jos taloa jatketaan lisäsiivellä. Esimerkiksi kellarilliseen rintamamiestaloon saatetaan rakentaa lisäsiipi, jossa ei ole kellaria. Silloin tarvitaan paljon täyttömaata, joka painaa melkoisesti.

Painumisen syy voi olla myös pohjaveden lasku. Jos pohjavesi on hyvin lähellä pintaa, hyvin kuivan kesän aiheuttama pohjaveden pinnan lasku voi aiheuttaa sen, että talon nurkka vajoaa.

Huonoa tuuriakin voi olla pelissä. Esimerkiksi harjujen lievealueilla ei painokairalla välttämättä päästä kaikkien kerrosten läpi ja jokin savikerros voi jäädä havaitsematta.

Maan tiivistäminen rakennusvaiheessa on erityisen tärkeää.

Huonosti tehty kahden metrin täyttö voi painua jopa kymmenen senttiä. Painuminen voi tapahtua vasta useamman vuoden kuluttua, mutta silloin nopeasti. Vajoamisen aiheuttaa yleensä tärinä, joka voi tulla liikenteestä tai naapuritalon paalutuksesta.

Talvirakentaminen voi myös aiheuttaa melkoisia yllätyksiä. Erityisen tärkeätä on varmistaa, ettei pohjan täyttömaa missään vaiheessa pääse jäätymään. Jopa kalliotontille rakennetut talot ovat vajonneet, kun alle on tullut jäätynyt täyttömaa, joka myöhemmin on sulanut.

Lähde: Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan professorin Tim Länsivaaran esitelmä 6.5.2011

Koheesio

Koheesiolla tarkoitetaan aineiden välisiä keskinäisiä vetovoimia. Geoteknisessä mielessä koheesiolla tarkoitetaan todella pienten maarakeiden välisiä vetovoimia. Vetovoimat ovat maarakeiden koosta johtuen pieniä, mutta maarakeiden suuri määrä saa yhteenlasketun kokonaisvoiman merkittäväksi. Koheesiovoima esiintyy savessa ja siltissä.

Toimi näin, jos talosi painuu 

Ongelmat perustusten kantavuudessa näkyvät yleensä ensimmäiseksi seinähalkeamina tai rakoina katon ja lattian rajassa. Myös muutokset ovien ja ikkunoiden toiminnassa on syytä panna merkille.

Jos painuminen saa jatkua, rakenteisiin voi syntyä isompiakin vaurioita ja esimerkiksi viemärit voivat alkaa oirehtia.

Lattioiden kaltevuuden huomaa yleensä viimeistään silloin, kun painumaa on enemmän kuin 1 cm metriä kohden. Lattioiden suoruutta voi testata helposti laittamalla kuulan lattialle. Jos kuula alkaa vieriä, lattia ei ole suorassa.

Ensimmäiseksi on syytä selvittää painumisen syy.

Jos talon alla olevat maaperäolosuhteet ja perustusten rakenne on tiedossa, ollaan jo pitkällä.  Painumisen syyn perusteellisempi selvittäminen edellyttää yleensä ns. pohjatutkimusta tai maaperätutkimusta. Kun syy on selvillä, pitää selvittää talon perustusten rakenne ja arvioida perustuksille kohdistuva kuormitus.

Kun nämä selvitykset on tehty, voidaan ryhtyä pohtimaan ongelman ratkaisua.

Halutaanko painuminen pysäyttää vai riittääkö sen hidastaminen? Pitääkö rakennuksen painunutta osaa nostaa? Paljonko korjaukseen voidaan investoida? Tässä yhteydessä on hyvä miettiä asiaa myös talon käyttöiän ja mahdollisen arvonnousun tai arvon alenemisen kannalta.

Jos päädytään siihen, että jotain on tehtävä, kannattaa tilata asiantuntijan tekemä kohdekartoitus.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

maaperä perustus polymeeripilari talon nosto talon oikaisu talon painuminen