Mitkä ovat diabeteksen syyt – katso video

Yleinen
Tutkimus paljastaa, että suomalaisilla on vääriä käsityksiä diabetekseen sairastumisen syistä. Diabeteksen oireet ja hoitotavat sen sijaan ovat yllättävän tuttuja. Katso video ja lue lisää!

Sairaus on jo niin yleinen, että noin puolet suomalaisista sairastaa sitä itse tai tuntee jonkun diabeetikon.

Yli puolet tutkimuksen vastaajista piti tyypin 1 diabetesta eli niin sanottua nuoruusajan diabetesta periytyvänä, ja vain 35 prosenttia piti tyypin 2 diabetesta eli niin sanottua aikuisiän diabetesta periytyvänä.

– Todellisuudessa periytyvyydellä on merkittävästi suurempi vaikutus tyypin 2 kuin tyypin 1 diabeteksessa, kertoo diabeteslääkäri Tero Saukkonen Novo Nordisk Farmalta.

Jos vanhemmalla tai sisaruksilla on tyypin 1 diabetes, sairastumisriski on 5-8 prosenttia, ja jos taas toisella tai molemmalla vanhemmalla on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 40–70 prosenttia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Miksi diabeteksen puhkeamisesta on vääriä käsityksiä?

Saukkonen arvelee sen johtuvan siitä, että, että etenkin tyypin 2 diabeteksesta puhutaan usein elintavoista johtuvana eli niin sanotusti itse aiheutettuna sairautena. Perimän suuri merkitys on jäänyt vähemmälle huomiolle.

– Sen sijaan, että tyypin 2 diabeetikkoja syyllistettäisiin, pitäisi keskittyä löytämään suuressa sairastumisriskissä olevat henkilöt ja edistää taudin ehkäisemistä ja varhaista toteamista.

Taustalla perimä ja elintavat

Suomessa on noin 40 000 tyypin 1 diabeetikkoa ja noin 250 000 tyypin 2 diabeetikkoa. Kummankaan tyypin kohdalla ei voida määritellä sitä, onko sairaus periytynyt vanhemmilta tai puhjennut muista syistä.

– Käytännössä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen vaikuttavat sekä perimä että elintavat. Tyypin 1 diabeteksesta puolestaan tiedetään, että perinnöllisyys on yksi tekijä, mutta ulkoisia tekijöitä tunnetaan huonosti, joten niihin ei myöskään voida vaikuttaa, Saukkonen kertoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tyypin 1 diabeteksen puhkeamista ei siis voida ennaltaehkäistä. Tyypin 2 diabeetikot sen sijaan voivat pienentää sairastumisriskiään elintaparemontilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi terveellisempää ruokavaliota, liikunnan lisäämistä sekä tupakoinnin lopettamista.

– Pitää kuitenkin muistaa, että terveelliset elämäntavatkaan eivät välttämättä estä taudin puhkeamista, vaan osa sairastuu joka tapauksessa.

Tyypin 2 diabetes kehittyy salakavalasti

Diagnosoitujen tyypin 2 diabeetikkojen lisäksi Suomessa on arviolta noin 200 000 diabeetikkoa, jotka eivät vielä tiedä sairastavansa tätä tautia. Vahvin syy tähän on se, että tauti kehittyy hitaasti ja varhaisvaiheessa oireet ovat vaikeasti tunnistettavissa. Oireita voivat olla esimerkiksi jano, väsymys, ärtyisyys ja näön heikkeneminen.

– Diabeteksen ennuste on sitä parempi, mitä nopeammin sitä ryhdytään hoitamaan. Siksi olisikin tärkeää käydä säännöllisesti terveystarkastuksissa tai muuten huolehtia verensokerin mittaamisesta silloin tällöin, muistuttaa diabeteslääkäri Tero Saukkonen Novolta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Netissä, apteekeissa ja terveyskeskuksissa on riskitestejä, joilla voi helposti arvioida oman riskinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Jos saa testistä korkean pistemäärän, kannattaa ehdottomasti hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Tutkimus toteutettiin web-kyselynä syyskuussa. Siihen vastasi 1003 18–74-vuotiasta suomalaista. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland Oy ja tilasi Novo Nordisk Farma Oy.

 

Lisätietoja: www.novonordisk.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU