Suomalaiset modernit huonekalut ja Ming-tyylin huonekalut osittain samankaltaisia – miksi?

Sisustus

Suomalaiset modernit huonekalut ja kiinalaiset Ming-tyylin huonekalut ovat muotokieleltään keskenään samankaltaisia, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöskirja.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Master of Arts Wu Enqin tarkasteli väitöskirjassaan, miten ja miksi suomalaisilla moderneilla huonekaluilla on samankaltainen muotokieli kiinalaisten Ming-tyylin huonekalujen kanssa, vaikka huonekalutyylit ovat eri aikakausilta ja eri paikoista erilaisine taustoineen.

Kiinalaiset Ming-tyylin huonekalut ovat kovapuisia huonekaluja, joita valmistettiin alun perin Suzhoun kaupungin alueella Kiinassa ja joita esiintyi 1500-luvulta 1700-luvun alkuun.

Tutkimuksen modernit huonekalut suomalaisia klassikoita

Tutkimus keskittyi Alvar Aallon, Eero Aarnion ja Yrjö Kukkapuron suunnittelemiin töihin. Tutkimuksessa suomalaista ja kiinalaista huonekalutyyliä vertailtiin design-ilmiön (materiaali, muoto ja toiminnot), design-periaatteen ja syvemmän kulttuuriseen merkityksen näkökulmista. Tulokset paljastivat sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia ja niiden syitä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös huonekalujen samankaltaisuuteen johtaneita vaikutteita. Analyysissä keskityttiin ensin Kiinan ja Euroopan väliseen yhteyteen yleisesti, jonka jälkeen tutkittiin Kiinan ja Ruotsin välisiä yhteyksiä, ja lopuksi kiinalaisen kulttuurin vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi käsitteitä kineseria, sinologia ja Chinesism.

Miksi kaksi näin etäitä tyyliä ovat samankaltaisia?

Tutkimuksen mukaan suomalaisten modernien huonekalujen ja kiinalaisten Ming-tyylin huonekalujen samankaltaisuuksia voidaan selittää sillä, että kaksi yhteiskunnallista ideologiaa, demokratia ja feodalismi, eivät ole Suomessa ja Kiinassa absoluuttisia. Tätä voidaan pitää kompromissina kahdessa erilaisessa kulttuurissa sekä perusteena ihmisten väliselle ymmärrykselle.

Maille on myös yhteistä sisäänpäin kääntynyt kulttuuri, ja molempien tyylien design-periaatteet pitävät kiinni yhdenmukaisesta yleismaailmallisesta arvosta. Suomalaisilla moderneilla huonekaluilla oli oma riippumaton design-ideansa niiden ottaessa vaikutteita Ming-tyylin huonekaluista. Kaiken kaikkiaan huonekalujen samankaltaisuuksia selittävät samankaltainen design-idea ja vaikutteet, joiden välittymisen molemmat huonekalutyylit mahdollistavat.

Tutkimuksessa käsiteltiin lisäksi muutamia keskeisiä kysymyksiä, kuten miten suunnittelijat voivat saada vaikutteita jostakin työstä kopioimatta sitä, ja missä nykypäivänä on mahdollista tuoda esiin Ming-tyylin huonekalujen design-ideoita.

moderni sohva ulkotilassa

Kuva: Allison Choppick

Lähde: Master of Arts Wu Enqinin väitöskirja What does design expose? A comparative study of Finnish modern furniture and Chinese Ming-style furniture, Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta.

 

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

design huonekalut sisustus


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: