MAINOS

Muuta iso piha toimivaksi puutarhaksi

Piha

Iso piha on mahdollista suunnitella viihtyisäksi ja toimivaksi puutarhaksi, kun mitoitat toiminnot ja kasvillisuuden osaksi suurta kokonaisuutta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Iso piha voi olla haaste tai mahdollisuus – asenteesta riippuen. Jos omistat usean tuhannen neliön tontin ja mietit, miten hyödyntäisit sitä piha-alueena parhaiten, aloita perehtymällä alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutustu rauhassa tontin kasvillisuuteen ja maastoon sekä lähiympäristön ekologi- aan, niin ymmärrät myös paremmin tontin luonnetta.

Voisitko puustoa säästämällä saada pihaan enemmän suojaa ja viihtyisyyttä? Sopiiko alue rakentamisen jälkeenkin ympäröi- vään luontoon ja naapurustoon? Useissa kunnissa vaaditaan jo rakennusvaiheessa tietoja tontin eri osien käytöstä, joten myös asemapiirros ja alueen rakennusmääräykset muodostavat pohjaa pihasuunnittelulle.

Hyväkuntoisen puuston lisäksi tontin säästettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi luonnonkosteikko tai kalliorinne saniais- ja sammalkasvustoineen. Kosteikkoon on ehkä mahdollista johtaa tontin sadevesiä ja nauttia alueesta luonnontilaisena tai ruopata siitä puutarhaan kuuluva hoidettava allas. Luonnonmukainen kalliorinne on sellaisenaan ilmeikäs ja helppohoitoinen. Kasvusto säilyy koskemattomana, kun suunnittelet herkkään varvikkoon kunnon käytävän ohjaamaan kulkua. Liitä myös ympärillä avautuvat kauniit maisemat osaksi puutarhaa pitämällä näkymät ainakin osittain avoimena.

Muuta iso piha rohkeasti vaikkapa maastonmuotoilulla

Pihasuunnittelu - allas ja nurmikko

allas ja nurmikko

Joskus pihan käytettävyys ja toimivuus vaativat tontilla suuriakin muutoksia. Maastonmuotoilua ja järeää rakentamista tarvitaan silloin, kun alue rakennuksen lähettyvillä viettää runsaasti tai sen hoito aiheuttaa pulmia.

Jos rinteen korkeusero kolmen metrin matkalla on enemmän kuin metrin, nurmikon sijasta kannattaa suunnitella perenna- tai pensasistutuksia. Esimerkiksi matalat lamoherukka (Ribes glandulosum) ja rusovuohenkuusama (Diervilla sessifolia) peittävät luiskia tehokkaasti nur- mikon sijaan. Rakentamalla muureja ja pengertämällä rinteitä saat muutettua hankalatkin paikat oleskeluun ja kulkemiseen soveltuviksi ja käyttökelpoisiksi.

Maastonmuotoilun lisäksi kannattaa heti aluksi arvioida myös tuulensuoja- ja näkösuojaistutusten tarpeellisuus sekä ilman- suuntien vaikutus tilankäyttöön ja kasvivalintaan. Suojaistutukset lisäävät viihtyisyyttä ja luovat myös kasveille otollisemmat olosuhteet. Erilaisten kasviseinämien, kuten korkeiden pensaiden tai köynnöksiä kasvavien säleiköiden, avulla saat rakennet- tua pieniä ja suojaisia sopukoita suurempien  istutusten lomaan.

Istuttamalla kasvikujia voit ohjata katseen kulkua kasvirivin suuntaan ja toisaalta puustoa ja pensaikkoa raivaamalla avata näkymälinjoja haluamaasi kohtaan.

Muista tontin mittakaava

Kun suunnittelet suureen pihaan yksittäispuun sijasta muutaman puun metsikön tai varaat esimerkiksi leveälatvuksisille tammille (Quercus robur) kullekin kokonaisen aarin alueen, tontin mitta- suhteet asettuvat parhaiten kohdalleen.

Puiden ja suojapensaiden löydettyä paikkansa voit jatkaa suunnittelua pienempiin yksityis- kohtiin kuten vaikkapa puuston suojaan tai niiden jatkumoksi tuleviin perennaistutuksiin. Valitse lajeiksi suurilehtisiä perennoja, kuten nauhuksia (Ligularia), ja esimerkiksi suurikukkaisia pioneja (Paeonia) saadaksesi kasvien muodot parhaiten esille ja ryhmiin vaikuttavuutta. Myös laajat päivänlilja- (Hemerocallis) tai syysleimuistutukset (Phlox paniculata) ovat upeita suuren pihan mittakaavassa.

Suunnittele istutukset tiiviksi ryhmiksi ja jätä väliin vapaata tilaa nurmikoille, kiveyksille tai vaikkapa hiekka-alueelle. Koko- naisuudesta tulee näin rytmikäs erilaisten teema-alueiden muodostaessa pienempiä tiloja puutarhaan.

Tilankäyttö asukkaiden mukaan

Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa erilaisten tarpeiden lisäksi kartoittaa myös omat voimavarat pihan hoitajana. Jos puutarhanhoito on mieluisa harrastus, ratkaisut ovat erilaisia kuin pihalla, jota kaivataan pelkästään oleskeluun. Ammattilaisten apua on toki saatavissa niin suunnitteluun kuin rakentamiseen ja hoitoonkin, jos haluat satsata pihaan myös taloudellisesti eivätkä omat rahkeet riitä.

Toimintoja ja tilanjakoa kannattaa pohtia pitkällä aikavälillä. Kokkaammeko tulevaisuudessa paljon ulkosalla ja ruokai- lemmeko ehkä siellä pian isolla joukolla? Onko vihannesmaalle varaamamme tila riittävä kaikille kokeiluille? Olisiko pelikenttä lastenlapsille nyt tarpeen, ja voisiko siltä vapautuvan tilan myöhemmin muuttaa omenatarhaksi?

Puistomainen vai intiimi piha

rantamaisema

Suomalainen pihaperinne on kautta aikojen mukautunut rakennusten sijainnin ehtoihin. Piha levittäytyy joko avoimena talon ympärille tai sulkeutuu näkymättömiin rakennusten ja aidan suojaan. ­

Rintamamiestalojen rakentamisen aikaan 1950-luvulla tontit olivat taajamissakin suuria ja talot sijoitettiin kunnan raken­nusmääräyksistä riippuen joko lähelle kadunlaitaa tai tontin perukoille. Puutarha jäi talon suojaan takapihalle tai levittäytyi näkyville talon edustalle usein tulokäytävän molemmin puolin. Intiimiyttä ja omaa rauhaa antoivat sekä puuaidat että leikat­tavat pensasaidat. Myös korkeaksi kasvavia kuusiaitoja istutet­tiin paljon, mutta liikaa varjostavina ne eivät enää nykyisin ole kovin suosittuja.

Yksityisyyden vaaliminen ja oleskelupihan suojaisuus ja toi­saalta tulopihan avoimuus ja julkisuus ovat yhä edelleen piha­suunnittelun keskeisiä kysymyksiä. Ihanteellista olisikin, jos esi­merkiksi aidan perustamisesta ja hoidosta voisi sopia yhdessä rajanaapurin kanssa.

Pihasuunnittelu vähentää työtä

Puutarhan hoitoa kannattaa myös suunnitella etukäteen. Päätä, mitkä alueet haluat pitää huippukunnossa, mitkä jättää vähem­mälle. Esimerkiksi lähinnä taloa olevat oleskelu- ja sisääntulo­piha yleensä hyötyvät saadessaan muita suuremman huomion, tontin laitamilla oleva nurmikkoalue voi puolestaan toimia help­pohoitoisena kukkaniittynä. Ruohonleikkurilla ajettu polku riit­tää hyvin tontin reunamilla ohjaamaan kulkua.

Hoidon näkökulma auttaa myös mitoittamaan investointeja. Jos haluat paljon leikattavaa nurmialuetta, muista, että nurmik­koa on leikattava muutaman päivän välein ja lähes välttämättä päältä ajettavalla leikkurilla. Suuri keittiökasvimaa on helpom­pi muokata jyrsimellä, ja pitkien pihakäytävien lumitöitä varten saatat tarvita jopa traktorin.

Kestävät kasvivalinnat, katteiden käyttö ja harvalajiset istu­tukset helpottavat pitkällä aikavälillä hoitoa. Alueiden selkeä rajaaminen vähentää työtä ja säästää aikaa, sillä esimerkiksi ruohonleikkuu sujuu tällöin ilman viimeistelyä. Viisas varaa etukäteen tilaa myös lumikasoille, sillä suuretkin nietokset on helppo työntää kiireessäkin niille ennalta varatuille paikoille.

Ota selvää rakennuskaavasta ja rakentamisjärjestyksestä

Haja-asutusalueilla rakennuskaava ja kunnallinen rakentamisjärjestys voivat määrätä esimerkiksi ajoneuvoliittymien sijainnista sekä puurivien sijoittamisesta. Selvitä taajama-alueella voimassa olevat asemakaavamääräykset, joiden pohjalta voit laatia puutarhasuunnitelman.

 

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Kotipuutarha-lehden kanssa. www.kotipuutarha.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

maiseman muokkaus pihasuunnittelu puutarhasuunnittelu suuri piha