Tutustu eri kivimuurityyppeihin, lue ohjeet betonikivimuurin rakentamisen valmisteluun ja perustamiseen. Ennen asennukseen ryhtymistä kannattaa sisäistää myös tee itse –muurikiviasentajan ohjeet.
 
 
 
Valli- tai muurikivi on rinteisten alueiden porrastuksiin suunniteltu, läpivärjätty betonikivi.
Vallikivillä voidaan rakentaa tyylikkäitä ja näyttäviä yksityiskohtia ja kokonaisuuksia
sekä yksityiseen pihapiiriin että julkisille alueille. Tätä ohjetta noudattamalla muurin pystyttäminen käy nopeasti ja vaivattomasti.
 
muurikivimallitVallikivien rakenne ja ominaisuudet
Valli- eli muurikiviä ovat reiällinen normaalikivipari ja umpinainen kansikappalepari sekä reiällinen ja umpinainen päätykivi. Vallikivipari muodostuu täyskivestä ja “perhosesta”.
 
Muurirakenteen kulmat ja kaaret tehdään normaalikivipareilla. Päätykiviä käytetään muurin päissä. Normaalikiviparien yläpinnassa on lukitusnystyrät ja alapinnassa niitä vastaavat lukitusurat. Esimerkiksi HB-Betonin Vallikivet on valmistettu pakkasenkestävästä läpivärjätystä betonimassasta, joiden kulmat on viistetty.
 
Vallikiven pintana on yleensä lohkopinta ja sen vastapuolella sileä teräsmuottipinta. Kumpaakin puolta voidaan käyttää muurin näkyvänä pintana.
 
Muurin rakentamisen valmistelu
 
 
Pystysuorat tukimuurirakenteet jaetaan tyypiltään mataliin (alle 800 mm) ja korkeisiin (800…2600 mm) muureihin. Muuri voidaan rakentaa myös taaksepäin kallistettuna.
 
Matalat muurit perustetaan normaalitapauksissa ilman anturaa, häiriintymättömän perusmaan tai tiivistetyn sorakerroksen päälle. Erillistä betonivalua ei tarvita.
 
Korkeat muurit ovat pystyrakenteita, jotka tehdään betonianturan päälle. Valuaukot eli muurin sisään jäävät pystysuorat reiät raudoitetaan ja betonoidaan. Betoniantura ja reikien valu tehdään aina rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Muurit voidaan myös vahvistaa geoverkolla.
 
Kallistettu muuri voi olla myös matalaa muuria korkeampi. Kallistettua muuria rakennettaessa taustan maatäyttö tehdään samanaikaisesti muurauksen etenemisen kanssa. Rakennesuunnittelija määrää kallistetun muurin korkeuden kallistuskulman funktiona: tämä tieto löytyy suunnitteluohjeesta.
 
Valmis muuri_vallikiviMatalat muurit
Muurin perustan tulee aina olla routimaton. Routivia maalajeja ovat multa, savi, siltti sekä silttimoreenit. Routimattomia aineksia ovat hiekka, sora ja sepelit. Muuri voidaan perustaa suoraan niiden päälle, kun huolehditaan, että kerros on riittävän paksu. Routivaan maahan tehtyjä matalia muureja, joita ei ole jäykistetty valamalla, routa ei välttämättä riko, mutta voi aiheuttaa muurin liikkumista.
 
Korkeat muurit
Korkea muuri perustetaan siten, että anturan alle laitetaan painetta kestävä 100 mm:n paksuinen routaeristyslevy. Rakennettaessa muuri paikkaan, jossa on kosteutta, on huolehdittava sekä itse muurin että sen perustuksen kuivattamisesta. Muurin alle kannattaa tehdä salaojaputki jo maarakennusvaiheessa, mikäli voidaan epäillä vettä kertyvän muurin alle tai taakse.
 
Muurin perustaminen
Muuri tulee perustaa routimattomaan maahan häiriintymättömän tai tiivistetyn sorakerroksen varaan. Routivassa maassa tulee maakerrosta poistaa 300…500 mm ja korvata se soralla. Suositeltavaa on myös käyttää routalevyä.
perustus_routiva
Matalan muurin perustaminen routivaan maahan.

 

Routimattomassa maassa perustus voidaan tehdä suoraan perusmaan päälle. Pinta kannattaa tiivistää koneellisesti. Korkean muurin anturan alle tulee asentaa routaeristys. Mikäli rakennuskohteella ei ole suunnittelijaa, tehdään korkean muurin perustus piirroksen ja taulukon ohjeiden mukaisesti.
perustus_routimaton
Muurin perustaminen routimattomaan maahan.

 

Terästen ankkurointipituuden tulee olla vähintään 400 mm. Samalla jaolla asennetaan myös anturan tartuntateräkset. Anturan yläpintaan sijoitetaan lisäksi teräkset pituussuuntaan taulukon mukaisesti. Lisäksi suositellaan routasuojauslevyn käyttöä. Myös mahdollinen salaojan tarve on otettava huomioon.
 
Tämän artikkelin sisältö on tuotettu yhteistyössä HB-Betoniteollisuus Oy:n kanssa.
Lisätietoa: www.hb-betoni.fi