MAINOS

Näin uusi kaatopaikkakielto vaikuttaa kotitalouden jätteenkäsittelyyn

Piha

Uuden jätelain kaatopaikkakielto astuu voimaan 1.1.2016. Sen jälkeen kaatopaikalle ei saa enää päätyä mitään orgaanista ainesta. Katso oman kuntasi tilanne biojätteen käsittelyn osalta..

Jaa sosiaalisessa mediassa

Pientaloasujien biojätteiden käsittelytavat vaihtelevat kunnittain. Osassa kuntia pientaloista syntyvä biojäte saa mennä vuonna 2016 edelleen sekajätteen joukkoon. Näistä kunnista kerättävä sekajäte menee yleensä polttoon. Kaikki polttolaitokset eivät kuitenkaan voi ottaa vastaan jätettä, jossa on mukana märkää biojätettä.

Joissakin kunnissa, esimerkiksi Jyväskylän, Kajaanin, Lappeenrannan ja Mikkelin alueella, on lajittelupakko. Se tarkoittaa, että esimerkiksi keittiöstä syntyviä ruuanvalmistusjätteitä tai ruuantähteitä ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan ne joko kerätään erikseen tai kompostoidaan.

Kaatopaikkakielto lisää kompostoinnin tarvetta

Pienkompostointi kiinteistöllä on aina suositeltavin tapa käsitellä syntyvä biojäte. Pienkompostointi on myös edullisinta.

– Kotitalouden jätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Yksinkertaisesti ajateltuna säästö jätelaskussa on noin kolmannes, jos biojäte kompostoidaan kotikompostorissa. Todellisuudessa säästö on monesti paljon suurempi. Roska-astiassa biojäte alkaa haista hyvinkin nopeasti. Siksi jäteastia on tyhjennettävä usein, vaikka säiliö ei olisikaan täysi, kertoo Biolanin myynti- ja markkinointijohtaja Iikka Helin .

Jäteastian tyhjennysväliä voi venyttää

biojäte - kompostointi - kaatopaikkakielto

Koska keittiössä biojätettä syntyy ympäri vuoden, talousjätekompostorin pitää toimia kaikkina vuodenaikoina. Kuva: Biolan.

Monissa kunnissa pystyy jäteastian tyhjennysvälin venyttämään jopa 8 tai 12 viikkoon, jos talouden biojätteet kompostoidaan.

– Esimerkiksi Porissa kiinteistöillä, joilla keittiöjätteet kompostoidaan lämpökompostorissa, voi roska-astian tyhjennysväli olla 8 viikkoa. Muuten tyhjennysväli on korkeintaan 2 viikkoa. Jos jokainen tyhjennys maksaa 7 euroa, vuodessa säästöä kertyy 130 euroa pelkistä harventuneista jäteauton keräysmaksuista, laskee Helin.

Pientalossa lisähyötyä saadaan myös kompostoinnin seurauksena syntyvästä ravinteikkaasta kompostimullasta, jota voidaan käyttää maanparannukseen omassa puutarhassa.

Koska keittiössä biojätettä syntyy ympäri vuoden, talousjätekompostorin pitää toimia kaikkina vuodenaikoina. Siksi kompostorin tulee olla kauttaaltaan lämpöeristetty. Kesämökillä keittiöjätteet voidaan kompostoida eristämättömässä kompostorissa, jos kompostori on suojattu hiiriltä, rotilta ja linnuilta.

Suomalaisten kierrätyshalukkuus on selvässä nousussa

Suomalaisten kierrätyshalukkuus on selvässä nousussa. Jo vuonna 2013 Biolanin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen ilmoitti kierrättävänsä jätteet aina kun mahdollista. Joka kolmas sanoi haluavansa vähentää ympäristön kuormitusta omilla valinnoillaan. Kehitys on jatkunut vastaavanlaisena. Vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan kompostointi on vastaajien mielestä ympäristöystävällistä, säästää jätekustannuksissa ja tuottaa hyvää multaa omaan puutarhaan.

Kuntakohtaiset biojätteen sijoitusohjeet 1.1.2016 alkaen

Kuntakohtaiset biojätteen sijoitusohjeet 1.1.2016 alkaen löydät tästä liitteestä (lähde: Biolan) – Pientaloasujien biojatteiden sijoitus kunnittain 2016

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

biojäte jätelaki kaatopaikkakielto kompostointi