MAINOS

Nosta ja oikaise talosi polymeeripilarin avulla

Talo

Suomalaisen keksinnön avulla talon nosto ja oikaisu voidaan tehdä yksinkertaisesti ja nopeasti polymeeripilarilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Monen suomalaisen talo on hiukan vino, joko osa siitä on painunut tai lattia on kallellaan. Aikaisemmin talon oikaisu ja suoristaminen on ollut hankala ja monimutkainen tehtävä, mutta suomalaisella keksinnöllä ongelma korjaantuu muutamalla poranreiällä. Parhaimmillaan talo on suoristettu vajaassa viikossa.

Talon painumiseen vaikuttaa useimmiten maapohja, kuten savi. Edes paaluttaminen ei välttämättä auta. Vielä yleisempää on se, että perustukset on paalutettu, mutta lattia jätetty maanvaraiseksi. Silloin lattia voi painua, vaikka perustukset pysyvät paikallaan. Lisäksi savi puristuu kasaan todella pitkään, joskus koko talon elinkaaren ajan.

Suomalainen Powerpile on tuonut markkinoille polymeeritekniikan, jonka avulla saadaan uusi pilari jo painuneen talon alle. Niiden avulla talo voidaan sekä oikaista että tukea. Tekniikan avulla muutaman sentin reikä lattiassa tai maassa talon ulkopuolella riittää, eikä isoa pilaria tarvita talon alle.

Tekniikka perustuu reiän kautta maahan ujutettavaan putkeen, johon syötetään kemiallisesti paisuvaa polymeeria. Polymeeri kovettuu kivikovaksi ja muodostaa pilarin, joka tarttuu savi- ja silttimaassa ympärillä olevaan maahan koheesioperiaatteen mukaan.

Seinän murtumisesta huomaa, että talo on painunut.
Seinän murtumisesta huomaa, että talo on painunut. 

Polymeeripilari on ratkaisu moneen ongelmaan

Powerpilen pilareita voidaan käytännössä käyttää neljällä eri tavalla: pohjakantavina, kitkakantavina, koheesiokantavina ja tiivistyspilareina.

Pohjakantava pilari ulottuu kovaan pohjaan. Kitkakantava taas tarkoittaa sitä, että pilari kantaa vaipallaan, esimerkiksi hiekka- tai moreenimaassa. Koheesiokantava pilari kantaa myös vaipallaan. Tiivistyspilarin halkaisija kasvaa täytettäessä ja laajentuessaan se tiivistää ja vahvistaa ympärillään olevan maan.

Tekniikalla voidaan puuttua moneen ongelmaan. Esimerkiksi Suomen rannikkoseudulla on runsaasti kokoon puristuvan saven päälle rakennettuja taloja. Ajan myötä talon sokkeliin tai seinään saattaa ilmaantua halkeamia tai talo voi painua epätasaisesti. Polymeeripilareiden avulla luodaan silta kantavan kovan pohjan ja perusrakenteiden väliin.

Monessa paikassa talot on rakennettu täyttömaan päälle, jonka laatu voi vaihdella merkittävästi, ja jonka sisällä voi myös olla mätäneviä kantoja ja onkaloita. Niiden vaikutus näkyy rakennuksessa vasta vuosien kuluttua rakentamisesta.

Nykyisin rakennusvalvontaviranomaiset valvovat täyttöpaikkojen oikeanlaista käyttöä. Edelleen saattaa kuitenkin löytyä tapauksia, joissa rakennusten alla olevan täyttömaan kantokyky ja laatu eivät vastaa rakennuksen kuormitusvaatimuksia.

Perustusmaaperän täyttömaan käyttäytymistä on vaikea ennakoida, koska se ei ole tasalaatuista, vaan saattaa vaihdella paikasta toiseen.

Talon alla kulkevien vesi- ja viemärijohtojen vuodot voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia perustusten alla oleviin maakerroksiin ja perustuksia voi vaurioittaa kaivaminen rakennuksen lähellä.

Suunnitteluvirheet ja rakennusvirheet ovat myös merkittävä ongelma, esimerkiksi väärä kuormituksen arviointi. Lisäksi rakennusta laajennettaessa voi perustuksen kuormitus muuttua. Halkeamia ja painaumia voi ilmaantua taloon myös monesta muustakin syystä. Esimerkiksi naapurin työmaa tai pihan uudistaminen saat taa vaikuttaa talon perustuksiin, talo on saatettu rakentaa talvella jäätyneen maan päälle tai ohikulkeva liikenne voi aiheuttaa muutoksia perustuksissa.

Varomaton kaivaminen rakennuksen läheisyydessä saattaa aiheuttaa murtumia, kun maa-aines on rakeista hiekkaa, soraa tai silttiä. Savimaalle perustetun rakennuksen ympäristössä tehtävät kaivuutyöt voivat joskus vaikuttaa rakennukseen jopa kymmenien metrien päästä.

Tekniikkaa voidaan käyttää myös painuneiden lattioiden oikaisuun ja tukemiseen. Tämä toimii, jos lattialaatta on jätetty kelluvaksi maatäytön päälle ja maa on painunut vuosien kuluessa.


Powerpilen asennuksessa tarvitaan yksi auto ja kaksi konetta.

Polymeeripilareiden asennus on merkittävästi nopeampaa kuin perinteiset perustusten vahvistusmenetelmät.

Varsinainen työsuoritus kestää usein vain pari päivää, ja isompikin remontti saadaan valmiiksi yleensä parissa, kolmessa viikossa.

Korjaustyömaan siistiminen ei vie sekään paljon aikaa, koska isoja kaivuutöitä ei tarvita ja talon rakenteetkin säilyvät pieniä reikiä lukuun ottamatta koskemattomina.

Asennus ei aiheuta pölyongelmia eikä juurikaan lika- tai meluongelmia ja tiloja voi käyttää työn aikana lähes normaalisti. Pilareissa käytettävä geopolymeeri on erityisen kestävä raaka-aine. Maaperään asennettaessa se kapseloidaan hiilikuitukankaalla ja näin syntyvä komposiittirakenne on pitkäikäinen.

Asennusryhmään kuuluu yksi erikoisvalmisteinen kuorma-auto ja kaksi miestä.

Autossa on kaikki tarvittavat laitteet eikä se tarvitse ulkopuolista sähköä eikä vettä.

Työ aloitetaan poraamalla reiät, joihin laitetaan asennusputket, jonka jälkeen niihin työnnetään polymeeriputket. Putket laajenevat maassa määriteltyyn kokoon.

Auton ei tarvitse päästä aivan asennuspaikan viereen, sillä koneet toimivat jopa 70 metrin päästä autosta. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

perustukset polymeeripilari talon oikaisu talon painuminen