Nyt on aika paneutua siihen, koska selvityksen pitää olla valmis vuoden loppuun mennessä.
 
Jollei kiinteistössä ole vesikäymälää, selvityksen pitää olla valmis vuoden 2007 loppuun mennessä.
 
Selvityksessä on oltava ainakin kuvaus jäteveden käsittelyjärjestelmästä, arvio ympäristön kuormituksesta, asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat.
 
Lisäksi selvityksessä täytyy olla jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot eli käyttö- ja huolto-ohjeet.
 
On hyvä huomata, että selvitys pitää tehdä, vaikka kyseessä olisi mökki, johon vesi kannetaan tai pumpataan käsin. Internetistä löytyy lisää tietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä.
 
Esimerkiksi www.kunnat.net -sivuston Vesihuolto-osiossa on Haja-asutuksen jätevedet -osio, jossa on myös valmis lomakepohja Word-muodossa.
 
Osoitteesta www.jatevesi.fi löytyy runsaasti apua selvityksen ja suunnitelman tekoon.
 
Kunta voi pyytää toimittamaan kopion valmiista selvityksestä, mutta monessa kunnassa varmaan tyydytään siihen, että selvitys on olemassa kiinteistössä.