Tuloerojen kasvua selittävät omaisuustulot, joita kotitaloudet saivat vuonna 2004 reaalisesti keskimäärin 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suomessa oli vuonna 2004 noin 616 500 pienituloista henkilöä. Pienituloisia oli väestöstä 11,9 prosenttia, mikä on jonkin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vaikka tuloerot Suomessa ovat kasvaneet, kansainvälisessä vertailussa Suomi on edelleen keskimääräistä alhaisempien tuloerojen maa.
 
Suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat vuonna 2004 keskimäärin runsaat 7 prosenttia edellisvuodesta. Pienituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat 3 prosenttia. Myös pidemmällä aikavälillä ylin tulokymmenys on kasvattanut tulojaan selvästi enemmän kuin muut tulokymmenykset. Vuosina 1995-2004 ylimmän tulokymmenyksen tulot ovat kasvaneet vuodessa keskimäärin noin 5 prosenttia, kun alimmassa tulokymmenyksessä kasvu on ollut puolitoista prosenttia.
 
Kotitalouksien reaalitulojen vuosimuutokset tulokymmenyksittäin vuosina 2003-2004 ja 1995-2004
 
Lähde: Tulonjakotilasto 2004. Tulot ja kulutus 2006. Tilastokeskus