Omakotitalotutkimus 2/2006
 
Omakotiasujien näkemys kotimaan talouden tilasta on polarisoitunut. Niin usko talouskasvuun kuin taantumaankin on lisääntynyt. Miehillä on optimistisempi näkemys tulevaisuudesta, heistä talouskasvuun uskoi 55 % kun naisista kasvuun uskoi vain 40 %. Epätietoisten määrä on vuodesta 2004 kasvanut 6 %.
 
Vastaajien usko talouskasvuun nousee vastaajien iän myötä. Neljä viidestä uskoo asuntolainojen koron nousevan. Vain yksi prosentti uskoo lainojen laskevan. 15 % arvelee korkotilanteen pysyvän muuttumattomana. Epätietoisia oli 4 %.
 
Mihin suuntaan uskotte kotimaan talouden menevän seuraavan 12 kk:n kuukauden aikana?
 
Usko oman talon arvon säilymiseen tai nousuun oli vankka. Vastaajat, joiden talo oli rakennettu 1951 – 1960, uskovat vahvimmin talonsa markkina-arvon kasvuun. Rintamamiestaloissa asuvat siis tuntevat ajan trendin.
 
Mitä arvioitte tapahtuvan oman talonne markkina-arvolle seuraavan 12 kuukauden aikana? / Mikä on talonne valmistumisvuosi?
Oman talon markkina-arvon kehitys