Suomalainen haluaa itse päättää omista asioistaan, ja
siksi hän viihtyy omakotitalossa. Taloa valittaessa kiinnitetään
enemmän huomiota sijaintiin kuin hintaan.
– Talon sijainti (29 %) ja hinta (15 %) ovat suurimmat talon valintaan vaikuttavat tekijät.

– 38 % ilmoitti, että vapaus päättää omista asioista on omakotiasumisessa positiivisinta, kun negatiivisimmaksi seikaksi koettiin lumen luonti (31%). Olisiko tutkimuksen ajankohta, kevättalvi, vaikuttanut asiaan?

– Lumitöissä perinteinen lumikola on yhä suosituin (80 %) .

– Naapurisopu tuntuu olevan aika hyvä: peräti 78 % kertoo välien naapureihin olevan joko erittäin hyvät tai hyvät.

– Etäisyydet palveluihin ovat valtaosalla melko kohtuulliset. Lähimpään ruokakauppaan on matkaa alle 2 km (71 %), samoin postikonttoriin (61 %).

Millä välineellä teillä luodaan lumet omalta ajotieltä?

Mitkä ovat omakotiasumisen a) positiivisimmat, b) negatiivisimmat piirteet?

Mikä seikka vaikutti eniten talonne valintaan?

Millaiset välit teillä on naapureihinne?

Kuinka pitkä matka teillä on lähimpään a) postiin, b) ruokakauppaan?

Tutkimuksen toteutti Suomelan toimeksiannosta Taloustutkimus Oy