Omakotitalo on monen perheen haave. Suomelan Omakotitalotutkimuksessa selvisi, että monet haluavat muuttaa kerrostaloasunnosta suoraan omakotitaloon ilman rivitalovaihetta, joka totuttaa mm. oman pihan kunnostustöihin. Nykyiseen omakotitaloon muuttaneista vastaajista suurempi osa asui aikaisemmin kerrostalossa kuin rivitalossa. Neljännekselle omakotitaloasuminen on kaikkine hyvine ja huonoine puolineen jo entuudestaan tuttua, sillä he kertoivat asuneensa myös aikaisemmin omakotitalossa.
Nykyiseen omakotitaloon muuttaneista vastaajista suurempi osa asui aikaisemmin kerrostalossa kuin rivitalossa.

 

 
Oma tupa, oma onni
Suomelan Omakotitalotutkimus halusi selvittää asukkaiden mielipiteitä omakotitaloasumisen onnesta. Kun haave omakotitalosta on saavutettu, jopa kaksi kolmasosaa kertoi todellisuuden vastanneen tai jopa ylittäneen heidän muuttoaikaiset odotuksensa ja toiveensa. Vain harva kertoi odotusten alittuneen.
Kaksi kolmasosaa kertoi todellisuuden vastanneen tai jopa ylittäneen heidän muuttoaikaiset odotuksensa ja toiveensa.
Kaksi kolmasosaa kertoi todellisuuden vastanneen tai jopa ylittäneen heidän muuttoaikaiset odotuksensa ja toiveensa.

 

 
Seinänaapureiden puuttumisen lisäksi omakotitaloasujien mielestä asumismuodon parhaita puolia ovat oma piha ja vapaus päättää omista asioista. Etenkin yli 60-vuotiaille oma päätösvalta on arvossaan kun taas nuorille on enemmän merkitystä talon omalla piha-alueella ja rauhalla, jota seinänaapurit eivät pääse häiritsemään. Vaikka oma piha-alue koettiin tärkeäksi, puutarhanhoitoa tai talon suurta ulkopuolista tilaa ei sinänsä pidetty merkittävinä asioina omakotitaloasumisessa. Oma pihan paras anti on enemminkin vapaa ulkona oleskelu.
Omakotitaloasujien mielestä asumismuodon parhaita puolia ovat seinänaapureiden puuttuminen, oma piha ja vapaus päättää omista asioista.
Omakotitaloasujien mielestä asumismuodon parhaita puolia ovat seinänaapureiden puuttuminen, oma piha ja vapaus päättää omista asioista.

 

 
Talon kunnossapidon tuskaa
Aina asuminen omakotitalossa ei ole yhtä juhlaa, vaan asumismuotoon liittyy myös haittapuolia. Tutkimuksen mukaan useimmin hankaliksi asioiksi koetaan talon kunnossapito ja lumenluonti. Myös asumiskustannukset ja lainanhoitokustannukset rasittavat varsinkin alle 40-vuotiaita. Erityisesti iäkkäämmät, yli 60-vuotiaat vastaajat kokivat rasitteeksi pitää taloaan kunnossa. Lisäksi joka kymmenennelle iäkkäämmälle talo tuntui tarpeisiin nähden liian suurelta.
Hankalinta omakotiasumisessa on talon kunnossapito ja asumis- ja lainanhoitokustannukset.
Hankalinta omakotiasumisessa on talon kunnossapito ja asumiskustannukset sekä lainanhoitokustannukset.

 

 
Kymmenen prosenttia vastaajista haluaisi asua muualla kuin nykyisessä omakotitalossaan. Heistä yli puolet mainitsee syyksi omakotitaloasumisen vaivalloisuuden ja työläyden. Lähes puolelle talo tuntuu tarpeisiin nähden liian suurelta. Syiksi mainitaan myös muutokset elämäntilanteessa, asumiskustannukset ja halu muuttaa parempien palveluiden lähelle.
 
Vaikka omakotitaloihin liittyy onnen lisäksi myös asumisen tuskaa, harva kuitenkaan tosissaan miettii tästä asumismuodosta luopumista: vastaajista vain kuusi prosenttia suunnittelee talonsa myymistä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kaiken kaikkiaan omakotitaloasuminen näyttää olevan asujilleen unelmien ja vaivan väärti.
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
Päätoimittaja Johanna Lehto, Suomela-lehti,
puh. 09 6155 1844, gsm 050 3207192, sähköposti: johanna.lehto@suoramedia.fi
Liiketoimintajohtaja Robert Kullström, Suoramedia Oy,
puh. 09 6155 1833, gsm 0400 629 657, sähköposti: robert.kullstrom@suoramedia.fi
 
Suomelan Omakotitalotutkimus syksy 2007
Syksyn 2007 tutkimuksen tiedonkeruu tapahtui Internetissä 14.9.–29.10.2007 välisenä aikana Suomela-lehden kotisivustolle linkitetyllä vastauslomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui omakotitalo-, maa- tai paritalossa asuvien mielipiteistä ja kokemuksista. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 10 855 henkilöä, joista 49 prosenttia oli naisia ja 51 prosenttia miehiä.