Mahdolliset kiinteistövälittäjät ja valintaperusteet
Omakotitalotutkimus 2/2006
 
Talonsa myynnin antaisi suoraan kiinteistövälitystoimistolle 54 prosenttia kaikista talonsa myyntiä harkitsevista (317 vastaajaa). Kiinteistönvälittäjistä suosituin oli vaihtoehto Joku muu, jonka alla ovat esimerkiksi paikalliset toimistot. Valtakunnallisista toimistoista suosituin oli OPKK. Kiinteistönvälittäjää valitessa tärkein tekijä on aikaisempi hyvä kokemus.
Jos aiotte käyttää välitystoimistoa, niin minkä seuraavista toimistoista uskoisitte valitsevanne?
Mikä kiinteistövälittäjä valitaan talon myyntiin  
Miksi uskotte valitsevanne juuri tämän välitystoimiston?
Miksi valitset tietyn kiinteistövälittäjän  
Vastaajamäärät mahdollisten kiinteistövälittäjien välillä olevien erojen löytämiseksi olivat liian pieniä. Muutama erottuva havainto löytyy seuraavista toimistoista: Huoneistokeskuksen valitsisi 35 vastaajaa, joista 53 prosenttia aikaisemman hyvän kokemuksen johdosta.
OPKK:n valitsisi 60 vastaajaa, joista 45 prosenttia valitsisi sen aikaisemman hyvän kokemuksen johdosta. Igglon valitsisi 6 vastaajaa, joista kaikki tekisivät valinnan välityspalkkion vuoksi.
 
Minkä kanavan uskotte olevan tehokkain kiinteistövälityksessä?
Kiinteistövälitys_tehokas kanava