Suomelainen Omakotitalotutkimus rauhoittaa:
Suomela-lehden Taloustutkimuksella teettämään Suomelaiseen Omakotitalotutkimukseen osallistuneista vastaajista 13 prosenttia on rakentanut viimeisen viiden vuoden aikana omakotitalon. Heistä suuri osa on tehnyt haaveensa toteuttamiseksi merkittäviä rahallisia ja ajallisia investointeja. Tutkimuksen mukaan reilu kolmannes näistä rakennushankkeista vaati yli 200 000 euron budjetin. Kustannuksia lisäsi halu asua väljästi; jopa yli puolet (55 %) viimeisen viiden vuoden aikana rakennetuista taloista oli kooltaan yli 150 m². Myös omakotitalon varusteluun haluttiin panostaa.
 
Nuoret rakentavat lainarahalla, vanhemmat omalla rahalla
Viimeisten viiden vuoden aikana rakentaneista reilu neljännes rahoitti rakentamisensa 90 prosenttisesti lainarahalla. Omarahoituksen osuus vaihtelee merkittävästi iän mukaan. Ajan saatossa kertyneen vaurauden myötä puolella yli 60-vuotiasta oman rahoituksen osuus oli yli 90 prosenttia, kun taas 20–29 -vuotiaista nuorista aikuisista lähes puolella (48 %) omarahoitusosuus oli alle 10 prosenttia. Suomalaiset uskaltavat ottaa suuriakin lainoja, sillä he uskovat omaan maksukykyynsä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
 
Kustannusten karsimiseksi lähes puolet vastaajista ilmoitti perheensä käyttäneen yhteensä yli 6 kuukautta aikaa erilaisten rakennustöiden parissa. Rakennusinnokkuutta esiintyi kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti yli 60-vuotiaista 43 prosenttia teki itse aktiivisesti rakennustöitä. Jopa 42 prosenttia kaikista omakotitalon rakentajista arvioi säästäneensä omalla rakennuspanoksellaan ainakin 20 000 euroa, 11 prosenttia ylsi 50 000–100 000 euron välille.
perhe  
Rakennushankkeet ylittävät usein budjetit
Rakennushankkeen aloittaneista puolet ylitti budjettinsa ja vain 13 prosenttia onnistui jopa alittamaan sen. Kolmanneksella kustannusarvion ylitys jäi alle 10 prosenttiin. Toisaalta 17 prosenttia rakentajista ylitti budjettinsa yli 10 prosentilla, joka 200 000 euron rakennushankkeessa tarkoittaa jo 20 000 euroa. Syynä ei ole välttämättä osaamattomuus budjetin laadinnassa, vaan rakennuskustannusten nousu mikä voi yllättää muutaman vuoden kestävässä rakennusprojektissa. Suomalaiset pystyvät tällä hetkellä maksamaan luotto- ja lainamaksunsa paremmin kuin mikään muu maa Euroopassa *1, mutta pienikin korkojen nousu saattaa vielä muuttaa tilannetta.
*1 Intrum Justitian Eurooppalainen maksutapatutkimus 2007
 
Oma koti kultaakin kalliimpi?
Tiukentunut taloudellinen tilanne sekä aikaa ja energiaa vievä rakentaminen saattavat rasittaa parisuhdetta. Yleisen uskomuksen mukaan talohanke on usein suhteen kariutumisen syy. Tämä Suomela-lehden teettämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että se ei välttämättä pidä paikkaansa. Kysymykseen vastanneista 95 % oli samassa parisuhteessa rakennushankkeen päättyessä kuin sen alkaessa. Heistä, jotka eivät olleet samassa parisuhteessa, ainoastaan vajaa 10 prosenttia ilmoitti rakennushankkeen olevan parisuhteen kariutumisen syy (0,5 % kaikista jotka ovat rakentaneet viimeisen viiden vuoden aikana). Tosin osa myönsi, että rakentaminen edesauttoi eroa. Rakentamisella voi olla myös päinvastainen vaikutus. Talon rakentaneista 17 prosenttia ilmoitti, että rakennushanke oli itse asiassa lujittanut parisuhdetta.
 
Kevään 2007 tutkimuksen tiedonkeruu tapahtui Internetissä 10.4.-11.5.2007 Suomela-lehden kotisivustolle linkitetyllä vastauslomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui omakotitalo-, maa- tai paritalossa asuvien mielipiteistä ja kokemuksista. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 7332 henkilöä, joista 61 prosenttia oli naisia ja 39 prosenttia miehiä.
 
Suomelaisen Omakotitalotutkimuksen raporttien julkaisuaikataulu:
maanantaina 4.6. Raha, rakentaminen ja parisuhde
keskiviikkona 6.6. Talkoot ja naapurisuhteet
keskiviikkona 13.6. Mökkeily ja matkailu
 
Koko raportti julkaistaan kesäkuun puolivälissä.