Omenia meiltä ja idästä

Piha

Hirvensalmen taimisto tunnetaan omenis- taan. Tuotannossa yli 200 hedelmälajiketta, joista suuri osa vanhoja kotimaisia ja kestä- viä venäläisiä lajikkeita. Hirvensalmen tai- mistoyrittäjäTeppoKaarniemikertoo,että vanhoilla lajikkeilla on ystävänsä, ja erityi- sesti oman paikkakunnan tunnetut lajikkeet kiinnostavat asiakkaita. Taimiston edellinen omistaja,pomologiAnssiKrannila,onedel- leen mukana toiminnassa, ja hän myös tun- nistaa lajikkeita kotipuutarhureitten omena- näytteistä.

– Meillä on valmiiden taimien lisäksi tar- jolla harrastajille tarkoitettu varttamispa- ketti, joka sisältää kaiken tarvittavan ome- napuun varttamiseen. Teemme myös tilauk- sestavarttamista,jatämäkinonkasvattanut suosiotaan joka vuosi. Hyvä, vanha löytöpuu saadaan tällä tavalla uudelleen kasvatetuksi, ja näin voi kotipihan puunkin jakaa perin- nöiksilastenomiinkotipuutarhoihin,Teppo muistuttaa.

Hirvensalmen Taimisto, Hirvensalmi. www.omenapuu.com

Muita hedelmätaimistoja:

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Blomqvistin Taimisto, Lepplax.
www.blomqvistintaimisto.com – yli 160 hedelmäpuulajiketta.

Tommolan tila, Leivonmäki.
www.tommolantila.com – mm. hybridiluumuja.