Mineraalien kaivu ja rakentaminen olivat edelleen jäteaineiden suurimmat tuottajat, mutta teollisuus on nousemassa samaan suuruusluokkaan. Teollisuusjätteiden määrä kasvoi lähes 16 miljoonaan tonniin. Ongelmajätteitä kirjattiin aiempiin vuosiin nähden ennätyksellisen paljon, noin 2,3 miljoonaa tonnia. Määrä on kansainvälisesti vertaillen melko suuri. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen EU:lle toimittamasta jätetilastoraportista.
 
Jätteiden kertymät sektoreittain Suomessa 2004
 
 
Kulutuksessa eli palveluissa ja kotitalouksissa jätteitä kertyi yhteensä 3 miljoonaa tonnia. Määrä ylittää useiden tuotantoalojen jätekertymät. Kulutusjätteistä 3/4 on sekalaista tai lajiteltua yhdyskuntajätettä, jonka määrä on pysynyt melko vakaana useita vuosia. Palvelusektorin osuus kulutuksen jätteistä on 60 prosenttia. Palveluiden jätteiksi kirjataan tosin myös sellaiset käytännössä kotitalouksissa kertyneet jätteet kuten jätevesilietteet sekä romuajoneuvot, joita kertyi 159 000 tonnia vuonna 2004.