Suomela 4/2004 -lehden lukemis- ja huomioarvotutkimus
Remontoiminen / suuremmat hankinnat seuraavien 12 kuukauden aikana
Yleisimmät suunnitteilla olevat remontit/remonttikohteet ja suuremmat hankinnat seuraavan 12 kuukauden aikana kohdistuvat puutarhaan/pihaan (32% suunnittelee) tai sisämaalaukseen / tapetointiin (32%). Noin neljänneksellä vastaajista remontointi- / hankintasuunnitelmat liittyvät ulkomaalaukseen (25%), ulkovalaistukseen / -kalusteisiin (24%) tai saunaan (23%)

Suomelan lukijatutkimukset tekee Taloustutkimus Oy Suomela-lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet omakoti- ja paritalossa asuvat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus on toteutettu postitettuna kyselytutkimuksena. Ostoaikeet ja tehdyt ostot on kysytty lehden muistaneiden / lukeneiden joukosta. Taloustutkimus Oy joulukuu 2004.

Tuoteryhmäkohtaisiin ostoaiebarometreihin >