MAINOS

Ota käyttöösi älykäs taloautomaatio

Talo

Kattavalla taloautomaatiolla voidaan tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena. Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, vaivatonta ja turvallista asua. Tietoa taloautomaatiosta ja ohjeita pientalon automaatiojärjestelmän hankintaan löytyy Energiatehokas koti-sivustolta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS PÄÄTTYY

Talon tekniikan kokonaisuus muodostuu monesta osasta: lämmitys, ilmanvaihto, sähkölaitteet, vesikalusteet, valaistus, turvajärjestelmät, viihdelaitteet, jne. Eri tekniset järjestelmät ja laitteet sisältävät nykyisellään jo paljon älyä ja ohjattavuutta. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata sähkön hinnan, ulkolämpötilan tai sääennusteen perusteella. Huonelämpötila voidaan laskea poissaolon ajaksi ja nostaa lämmöt etäohjauksella ennen kotiin tuloa. Valaistusta voi ohjata samoin: valot voi sammuttaa etänä, vaikka kännykällä. Taloautomaatiosta puhutaan silloin kun talon eri järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään ja niitä voidaan ohjata keskitetysti.

Automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun sähkömarkkinoiden muuttuessa on yhä tärkeämpää, että kotien energiankäyttöä voidaan ohjata hyödyntämään halvimpia sähkönhintoja, tai tasaamaan talon sähkötehontarvetta eri vuorokauden aikoina. Älykäs sähkönkäyttö tai kysyntäjousto vaatii toimiakseen automatiikkaa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säätömahdollisuudet mahdollisimman hyvin.

Taloautomaatio pientaloissa

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6000 – 7000 uutta pientaloa (pientaloja on Suomessa yli 1,1 miljoonaa).  Talon eri teknisiä järjestelmiä (ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, jne.) ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä ja kehittyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa. 

Toimivan taloautomaation kautta voidaan parantaa uudis- sekä olemassa olevien pientalojen sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta ja toimivuutta sekä edesauttaa uusiutuvan energian hyödyntämistä pientalojen lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkön tuotannossa. Automaatiojärjestelmien avulla voi myös varautua tuleviin energian markkinamuutoksiin ja antaa talon omistajalle mahdollisuus säädellä itse omaa energiankäyttöään.

Tietoa verkossa, ohjeita järjestelmien hankintaan

Jotta taloautomaatiota hyödynnettäisiin omakotitaloissa yleisimmin, tarvitsevat pientalorakentajat ja -korjaajat tietoa taloautomaatiojärjestelmien tuomista hyödyistä, eri järjestelmistä ja niiden toimittajista sekä ohjeita taloautomaatiojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Motivan yhdessä taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden sekä ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa käynnistämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa – hankkeessa on tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön.

Energiatehokas koti -verkkosivuille (www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio) kootussa materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä. Hyödyntämällä esimerkiksi tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Varautumalla tuleviin muutoksiin ennakolta ja suunnittelemalla järjestelmän laajennusmahdollisuudet hyvin pysyvät sekä investointi- että energiakustannukset kurissa.

Taloautomaatioalan yhteistyötä

Toimiva taloautomaatio pientalossa -hankkeen rahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot taloautomaatioalalta. Mukana ovat olleet ABB Oy, Beckhoff Automation Oy, Oy Danfoss Ab, Rettig Lämpö Oy, Swegon Oy, Inwido Finland Oy, KNX Finland ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Pientaloteollisuus PTT ry ja Talotekniikkateollisuus ry. Hankkeen kokoajana toimi Motiva Oy ja se on osa Motivan koordinoimaa lähes nollaenergiarakentamista edistävää Energiatehokas koti -kokonaisuutta: www.energiatehokaskoti.fi.

Lisätietoja:

Motiva Oy

www.motiva.fi

www.energiatehokaskoti.fi/automaatio

Motiva Oy on valtionyhtiö, jonka tehtävänä on vauhdittaa kestävää muutosta. Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla edistetään kiertotaloutta, energia- ja materiaalitehokkuutta sekä energiansäästöä.

Lähde: ePressi.com, kuva: Pixabay

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

kodinohjaus kodinohjausjärjestelmä taloautomaatio älykoti älykäs kodinohjaus älykäs taloautomaatio älykäs valaistuksenohjaus


Lisää samasta aiheesta