Pitkä pakkasjakso on lisännyt kiinnostusta, joka on yleensä muutenkin korkealla heti vuoden vaihduttua.

Energy Brokers Finland Oy:n sähköyhtiön vaihtoja seuraava tilasto osoittaa tavanomaisen vuodenvaihteen sopimusmäärien ylittäneen kaikki aiemmat ennätykset.

– Pakkaset ovat nostaneet lyhyen aikavälin pörssisähkön hintaa, mikä on lisännyt kiinnostusta kiinteähintaisia määräaikaisia tarjouksia kohtaan , kertoo toimitusjohtaja Petteri Kytönen.

– Lisäksi jotkut sähköyhtiöt ovat ilmoittaneet hinnankorotuksista ja hintaerot markkinoilla ovat kasvaneet entisestään. Siksi kilpailuttaminen tuo nyt aiempaa suurempia säästöjä, Kytönen jatkaa.

Sähkön hinta on kotitalouksille tärkeä, sillä noin puolet sähkölaskusta on energian osuutta ja vapaasti kilpailutettavissa. Sähkön laatu pysyy sähkönmyyjän vaihdon jälkeen ennallaan, sillä jakelusta huolehtii aina paikallinen verkkoyhtiö.

– Seurantamme perustuu jo seitsemän vuotta toimineeseen maksuttomaan Kilpailuttaja.fi -palveluun, jonka kautta huomattava osa sähköyhtiötä vaihtaneista kilpailuttaa sähkösopimuksensa. Viime vuonna kaikkiaan yli 200.000 kotitaloutta vaihtoi sähköyhtiötä, Petteri Kytönen sanoo.