Ansiotason nousu hidastui aikaisempiin neljänneksiin verrattuna, koska sopimuskorotukset toteutuvat tänä vuonna myöhemmin kuin viime vuonna. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia.
 
Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2005 tammi-maaliskuusta tämän vuoden vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 3,5 prosenttia, yksityisellä alalla 3,1 prosenttia ja valtiolla 2,8 prosenttia.
 
Vuoden 2005 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan 3,9 prosenttia. Ansiotason nousu nopeutui hieman edelliseen ennakkotietoon verrattuna mm. yksityisellä alalla kasvaneiden tulospalkkioiden johdosta. Reaaliansiot nousivat kolme prosenttia viime vuonna.
 
Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tammi-maaliskuussa noin 2 520 euroa kuukaudessa. Miehet ansaitsivat keskimäärin 2 790 ja naiset 2 260 euroa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli noin 2 650 euroa ja tuntipalkkaisten laskennallinen kuukausiansio 2 130 euroa.
 
Ansiotasoindeksi 2000=100 ja ansioiden vuosimuutokset
 
Lähde: Ansiotasoindeksi 2006, 1. neljännes. Tilastokeskus