Suurin osa ansiotason noususta johtui viime vuoden sopimuskorotuksista. Tämän vuoden sopimuskorotukset eivät vielä ole mukana ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu säännöllisten ansioiden vuosikasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia.
 
Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2005 tammi-maaliskuusta tämän vuoden vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 3,5 prosenttia, yksityisellä alalla 2,9 prosenttia ja valtiolla 2,8 prosenttia.
 
Vuoden 2005 keskimääräinen säännöllisten ansioiden nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan 3,8 prosenttia ja reaaliansioiden nousu 2,9 prosenttia.
 
Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita. Tulospalkkiot sisältävän ansiotasoindeksin nousu oli ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia eli prosenttiyksikön kymmenyksen nopeampaa kuin säännöllisen ansion nousu.
 
Säännöllisen ansion indeksi 2002=100 ja ansioiden vuosimuutokset
 
Lähde: Säännöllisen ansion indeksi 2006, 1. neljännes. Tilastokeskus