Kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 4,6 prosenttia. Palkkasumman kasvun hidastumiseen vaikuttaa tupo-korotusten ajoittuminen: vuonna 2005 korotukset tulivat voimaan maaliskuun alussa mutta vuonna 2006 vasta kesäkuun alussa.
 
Palkkasumma kohosi kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Nopeimmin palkkasumma kasvoi rakentamisessa, jossa palkkasummaa kertyi maalis-toukokuussa 7,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Palkkasumma kohosi ripeästi myös yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (6,6 %) ja rahoituksessa (5,6 %).
 
Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 03/2006-05/2006 ja 03/2005-05/2005, %
 
Palkkasummien laskennassa käytettävä verohallinnon työnantajasuoritusaineisto on muuttunut vuoden 2006 tammikuun tiedoista lähtien. Muutos liittyy sosiaaliturvamaksun maksuperusteen uudistamiseen. Mm. työsopimuksen päättämisestä maksettavat korvaukset ja työsuhteen perusteella saadut henkilökuntaedut poistuvat palkkasummista. Muutoksen vaikutukset tilastotietojen vertailukelpoisuuteen vuonna 2006 ovat selvitystemme mukaan vähäisiä. Sosiaaliturvamaksun muutoksista enemmän verohallinnon sivuilla.
Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, toukokuu. Tilastokeskus