Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 4 prosenttia.
 
Palkkasumma kohosi kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Nopeimmin palkkasumma kasvoi rakentamisessa, jossa palkkasummaa kertyi tammi-maaliskuulle peräti 13,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Palkkasumma kohosi ripeästi myös muissa yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (8,1 %).
 
Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 01/2006-03/2006 ja 01/2005-03/2005, %
 
Palkkasummien laskennassa käytettävä verohallinnon työnantajasuoritusaineisto on muuttunut vuoden 2006 tammikuun tiedoista lähtien. Muutos liittyy sosiaaliturvamaksun maksuperusteen uudistamiseen. Mm. työsopimuksen päättämisestä maksettavat korvaukset ja työsuhteen perusteella saadut henkilökuntaedut poistuvat palkkasummista. Muutoksen vaikutukset tilastotietojen vertailukelpoisuuteen vuonna 2006 ovat selvitystemme mukaan vähäisiä. Sosiaaliturvamaksun muutoksista enemmän verohallinnon sivuilla http://www.vero.fi/.
 
Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, maaliskuu. Tilastokeskus