Kysyimme, mitä perintöverolle tulisi tehdä.
Asiasta vallitsi vastanneiden kesken selkeä yksimielisyys. Vastanneista Suomela-lukijoista 94 % oli sitä mieltä, että perintövero tulisi poistaa. Loput 6 % olivat sitä mieltä, että perintöveroa tulisi laskea.

Suomela-paneeli ei ole tilastollisesti luotettava tutkimusmenetelmä ja sen tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Vastaajat ovat Suomela.fi verkkopalvelun käyttäjiä ja 90% pientaloasukkaita.