Omakotitalotutkimus 2/2006
 
Vastaajista 78 prosentilla oli pankkilaina. Pankkilaina oli selkeästi sidoksissa vastaajan ikään. Nuorimmilla lainaa oli lähes kaikilla, 20 – 39 –vuotiaista vastaajista yli 90 prosentilla, yli 60-vuotiaista enää 35 prosentilla.
 
Pankilleen pysyisi uskollisena 62 prosenttia vastaajista. Naiset olivat haluttomampia vaihtamaan, heistä pankilleen pysyisi uskollisena 67 prosenttia, miehistä 59 prosenttia.
Pienillä pankeilla on uskollisimmat asiakkaat.
 
Jos Teillä on pankkilainaa, niin missä pankissa / pankeissa se on? / Olisitteko valmiita vaihtamaan nykyisen pankkinne toiseen?
 
 
Pankin vaihtoon tarvittaisiin kaikista vastaajista 43 prosenttia mielestä yli 1 prosenttiyksikön muutos korkomarginaalissa.
 
Jos Teillä on pankkilainaa, niin missä pankissa / pankeissa se on? / Kuinka suuri ero korkomarginaalissa nykyisen ja kilpailevan lainan välillä saisi teidät vaihtamaan pankkia?
Mikä pankki_marginaali_vaihto  
Lainanottovalmiudessa oli selkeä ero uusimaalaisten ja muun maan suhteen. Uudenmaan kovat asuntojen hinnat ja toisaalta työpaikkojen parempi tarjonta selittänevät sitä, että uusimaalaisista viidennes olisi valmis ottamaan yli 150.000 euron lainan.
 
Mikä on maksimimäärä asuntolainaa, jonka voisitte kuvitella ottavanne nykyään vallitsevan yleisen taloudellisen tilanteen aikana? / Missä maakunnassa asutte?
Maksimi asuntolaina_maakunta  
Lainanottovalmius kertoi yleisestä optimismista tulevaisuuden suhteen. Ne vastaajat, jotka olisivat olleet valmiita ottamaan ison lainan, uskoivat enemmän talouskasvuun, mutta toisaalta pienempi osa heistä uskoi asuntolainojen korkojen nousuun.
 
Mikä on maksimimäärä asuntolainaa, jonka voisitte kuvitella ottavanne nykyään vallitsevan taloudellisen tilanteen aikana? / Mihin suuntaan uskotte kotimaan talouden menevän seuraavan 12 kuukauden aikana?
maksimimäärä asuntolainaa nykyisessä  taloudellisessa tilanteessa  
Mikä on maksimimäärä asuntolainaa, jonka voisitte kuvitella ottavanne nykyään vallitsevan taloudellisen tilanteen aikana? / Mitä arvioitte tapahtuvan asuntolainojen koroille seuraavan 12 kuukauden aikana?
Maksimimäärä asuntolainaa ja korkokehitys tulevaisuudessa