Teksti Clas von Bell ja Martti Tala
Piirrokset Arttu Laakkonen
 
Näitä vaihtoehtoja verrattaessa pitää tuntea kaksi käsitettä: musta vesi eli käymäläjätettä sisältävä jätevesi ja harmaa vesi eli kiinteistön muu jätevesi.
 
Vesikäymälällä varustetun kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä joko perinteisellä viemärijärjestelmällä, jossa kaikki jätevedet johdetaan samaan viemäriin, tai erottelevalla viemärijärjestelmällä, jolloin harmaa ja musta vesi kulkevat omassa putkistossaan ja käsitellään eri tavalla.
 
Yksinkertaisin ja ostettaessa halvin ratkaisu on johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. Tämä ratkaisu tulee kuitenkin ajan mittaan erittäin kalliiksi, koska säiliö on tyhjennettävä säännöllisesti. Yksi ihminen voi tuottaa jopa 100-150 litraa jätevettä vuorokaudessa, joten isokin säiliö on tyhjennettävä usein. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön on harkinnan arvoinen vaihtoehto lähinnä niin hankalissa oloissa, joissa muita järjestelmiä ei voi käyttää.
 
Säiliön tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, koska eri yhtiöt hinnoittelevat palvelunsa eri tavalla. Yksi yhtiö veloittaa 9 kuutiometrin säiliön tyhjennyksestä 70 euroa, toinen 140 euroa. Jos on pakko käyttää umpisäiliötä kaikille jätevesille, kannattaa ilman muuta hankkia mieluummin 10 kuutiometrin säiliö kuin 5 kuution säiliö.
 
Maasuodattamo täytetään kerroksittain eri tavalla läpäisevillä sepeli- ja hiekka-aineksilla. Suodattamossa on kaksi putkikerrosta, imeytys ja kokoojaputkistot. Puhdistunut vesi siirtyy kokoojaputkiston ja tarkastuskaivon kautta luontoon.

 

Jätevesien paikallinen puhdistus on järkevää
Järkevä tapa hoitaa jätevesikäsittely on paikallinen puhdistaminen. Se onnistuu joko maapuhdistamolla tai erillisellä pienpuhdistamolla. Maapuhdistamo voi olla maasuodattamo tai maahanimeyttämö. Maapuhdistamo ei sovellu joka paikkaan eikä välttämättä kaikkien jätevesien puhdistukseen. Maasuodattamo saattaa edellyttää erityisen fosforin poistoa tehostavan kerroksen rakentamista tai erillistä jälkisuodatinta. Jos maasuodattamoon johdetaan vain harmaat vedet, ei tarvita erikseen fosforinpoistoa. Maapuhdistamoa ennen pitää aina olla saostussäiliöt, joissa kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet nousevat pintaan.
 
Maasuodattamossa jätevesi leviää sepelistä tehdyssä jakokerroksessa ja puhdistuu jakokerroksen alla biologisesti aktiivisessa suodatinhiekkakerroksessa. Sieltä puhdistunut vesi kerätään kokoojaputkistoon ja edelleen esimerkiksi avo-ojaan. Maasuodattamo vaatii suuren pinta-alan ja syvän kaivuualueen. Yhden talouden maasuodattamoon tarvitaan 20-30 neliötä. Sen rakentaminen maksaa 3 000-5 000 euroa. Käyttökustannukset ovat 150-200 euroa vuodessa. Maasuodattamo ei ole ikuinen. Käyttöiäksi arvioidaan 10-20 vuotta.
 
Maahanimeyttämössä jätevesi johdetaan ensin saostussäiliöön
Maahanimeyttämössä jätevesi johdetaan ensin saostussäiliöön, johon kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet, kuten rasva, nousevat pintaan. Jakokaivossa jätevedet jaetaan useampaan putkeen, josta jätevesi imeytyy ympäröivään maahan.

 

Maahanimeyttämö muistuttaa toimintansa puolesta maasuodattamoa. Jätevesi johdetaan ensin saostuskaivoon ja imeytysputkiston kautta maaperään, jossa eloperäinen aines hajoaa. Fosfori sitoutuu maahan hyvin ja bakteerit tuhoutuvat tehokkaasti. Ennen maahanimeyttämön rakentamis- ta on varmistettava tarvittavin näyttein ja kokein, että maaperän rakeisuus on sopiva imeytykseen. Maahanimeyttämö on hiukan halvempi rakentaa kuin maasuodatin.
 
Silloin, kun maapuhdistamo ei tilanpuutteen tai maaperän takia sovellu käytettäväksi tai alue on pilaantumisherkkä, voidaan kiinteistön jätevedet puhdistaa riittävän tehokkaassa pienpuhdistamossa, jonka toiminta perustuu fysikaalisiin, biologisiin tai kemiallisiin prosesseihin. Tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo vie vähän tilaa ja voidaan asentaa tontille kuin tontille. Puhdistamon toiminta vaatii tarkkailua ja huoltoa, jotta se toimii oikein. Pienpuhdistamo maksaa 3 000-10 000 euroa, ja huoltoon kuluu 200-500 euroa vuodessa.
 
Pienpuhdistamo on tehdasvalmisteinen, kaivomainen laite, jonka läpi jätevesi kulkee.
Pienpuhdistamo on tehdasvalmisteinen, kaivomainen laite, jonka läpi jätevesi kulkee. Puhdistuksen jälkeen jätevesi voidaan laskea luontoon.

 

Jätevesien käsittelyjärjestelmien kustannukset vaihtelevat
Käsittelyjärjestelmän suunnittelussa vaaditaan asiantuntemusta etenkin silloin, kun rakennetaan herkälle ranta-alueelle tai pohjavesialueelle. Jos haluaa uusia talon jätevesijärjestelmän, kannattaa kysyä kunnan ympäristöviranomaisilta, miten menetellä. Asiantuntija-apua tarvitaan myös maaperän ja ympäristöolojen arvioinnissa, käsittelyperiaatteen valinnassa sekä järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.
 
Vaatimusten mukaisen jätevesijärjestelmän kustannukset vaihtelevat. Asetusta valmistellut työryhmä arvioi, että omakotitalon tai hyvin varustetun vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmälle uudet vaatimukset aiheuttaisivat keskimäärin muutaman tuhannen euron lisäkustannuksen. Tapauksesta riippuen kustannukset voivat vaihdella huomattavastikin. Käyttökuluja aiheutuu lietteiden tyhjennyksestä ja puhdistuslaitteiden hoidosta ja huollosta.
 
Jos mökissä ei ole vesikäymälää eikä vesijohtoa, asetuksesta ei yleensä aiheudu lisäkustannuksia lainkaan.
 
Onneksi kaikkia kustannuksia ei välttämättä tarvitse itse maksaa. Esimerkiksi jätevesijärjestelmän uudistaminen on kotitalousvähennyskelpoinen kulu. Myös suoranaisia avustuksia on tarjolla, ja niistä kannattaa kysellä kunnasta ja paikallisesta ympäristökeskuksesta.