Pientaloasujan asialla – Jätevesijärjestelmät tapetilla

Mökki

Uponorin jätevesijärjestelmä on huomaamaton ratkaisu.

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän saattaminen uusien ympäristömääräyksien mukaiseksi umpeutuu maaliskuussa 2016. Arvion mukaan Suomessa on vielä jopa 250 000 kiinteistöä, joissa korjaaville toimenpiteille olisi tarvetta. Mikäli vyyhtiä ei ruveta vauhdilla kerimään auki ja uusimaan järjestelmiä, uhkaa loppusuoralla ruuhka. ”Ensimmäisenä loppuvat ammattitaitoiset suunnittelijat ja maanrakentajat. Toimenpidelupahakemuksissa tulee ruuhkautumaan myös rakennusvalvonta”, kertoo jätevesijärjestelmien suunnitteluun erikoistunut LVI-insinööri Pasi Partanen Suomen LVI-Suunnittelu Oy:stä.

Uudistus koskee haja-asutusalueella olevia omakoti- tai pientaloja, jotka eivät kuulu kunnalliseen viemäriverkkoon tai vesiosuuskuntaan, ja käsittelevät jätevedet omalla tontilla. ”Tyypillisin saneerauskohde on yhdellä viemäröinnillä tehty talo, jonka pihassa on kaksi betonista saostussäiliötä, joihin ohjataan sekaisin harmaa- ja wc-vedet. Saneerauskohteessa näitä vesiä ei kannata ruveta eriyttämään, vaan valitaan järjestelmä joka sopii talon viemäröintiin”, Partanen kertoo.

Yksiviemärijärjestelmää käytettiin rakennuksissa aina 1980-luvun alkuun saakka, jonka jälkeen rinnalle nousi kaksoisviemärijärjestelmä, joilla harmaa- ja WC-vedet johdettiin erilleen. Vanhaan malliin toimivissa kaivoissa rasva nousee saostussäiliön pintaan, ja liete painuu pohjalle. Keskelle jäävä vesi erotellaan, kuljetetaan seuraavaan kaivoon, josta se johdetaan ojaan. Vettä ei puhdisteta, vaan erotellaan kiinteä aine ja rasva pois.

Nykyiset ympäristömääräykset vaativat tehokkaammin puhdistavan järjestelmän. Etenkin fosforille, typelle ja orgaanisille aineille on määritelty tietyt puhdistusprosentit. Saostussäiliöiden pitää nykyään olla CE-merkittyjä ja tehdasvalmisteisia, tavallinen betonikaivo ei enää käy.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Etsi erikoissuunnittelija ajoissa

Saneerauskohteeseen sopivia laitteistoja löytyy sekä maapuhdistamoina, kaksoisviemäröintijärjestelminä että panospuhdistamoina. Järjestelmän valinta tehdään yhdessä suunnittelijan kanssa.

Järjestelmätyyppiä valitessa on tärkeää miettiä asumistottumuksia: paljonko jatkossa ollaan valmiita antamaan huollolle ja ylläpidolle aikaa. Laitevalmistajalla on alihankintayrityksiä, jotka tarvittaessa koordinoivat koko hankintaprosessin vuosihuoltotarkastuksiin niin, ettei asukkaan tarvitse huolehtia mistään. ”Asukkaasta on kiinni millaisen puhdistamon valitsee. Toiset ovat aktiivisempia pihan ja talotekniikan kanssa. Toisille sopii yksinkertaisemmat järjestelmät, jotka eivät vaadi juurikaan huolenpitoa”, Partanen luonnehtii. Jätevesijärjestelmän suunnittelu maksaa isoissa kaupungeissa noin 1000 euroa, ja siihen on tärkeää panostaa jo alkuvaiheessa.

Jätevesisuunnittelu on ympäristön tarpeet huomioivaa erikoissuunnittelua, jota kaikki LVI-suunnittelutoimistot eivät tee. Tärkeää onkin löytää osaava tekijä ajoissa esimerkiksi laitevalmistajan kautta. Suunnittelija käy tontilla ja kartoittaa vanhan järjestelmän jatkokäyttömahdollisuudet ja perheen tarpeet, sekä huomioi määräykset myös kuntakohtaisesti. Toimenpidelupaan tarvitaan liitteeksi jätevesisuunnitelma ja asemapiirustus, jossa on selvitetty etäisyydet rantaan, tontin rajaan ja tiehen. Lisäksi tehdään järjestelmistä selvitykset valitusta järjestelmästä, sekä vanhojen kaivojen kunnosta.

Hyväkuntoiset betonikaivot säästävät kustannuksia

Satsaus on rahallisesti iso. Asukkaan kannalta monelle tärkein kysymys on se, voiko vanhoja kaivoja käyttää osana uutta järjestelmää. Tämä selviää alkukartoituksessa. ”Mikäli kaivot ovat käyttökunnossa, ja kestävät myös tulevaisuudessa, tuovat ne säästöä saneeraukseen. Lausunto kaivojen kunnosta saadaan suunnittelijalta tai kunnan tarkastajalta, joka tarkastaa kaivojen tiiviyden ja toimivuuden”, yli 300 jätevesijärjestelmää suunnitellut Partanen kertoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Aiheeseen perehtynyt suunnittelija tuntee alueen monimuotoisen lupa- ja määräysviidakon ja selvittää tontin maaperävaatimukset. Tärkeitä suunnittelua ohjaavia seikkoja ovat viemäröintijärjestelmän lisäksi perheen koko, kiinteistön pinta-ala sekä rakennuksen sijainti tontilla.” Isossa talossa kannattaa varustautua isompaan järjestelmään vaikka asukkaita olisikin toistaiseksi vähemmän, sillä jatkossa asukasmäärä voi kasvaa”, Pasi Partanen kertoo.

Päivässä valmista

Asukas päättää tilaako hän järjestelmän avaimet käteen -toimituksena vai hankkimalla erikseen suunnittelun ja laitteiston, ja hoitamalla asennuksen omatoimisesti.

Lähes kaikki järjestelmät saadaan asennettua päivässä. Konetyön lisäksi tarvitaan putki- ja sähkömiestä. Asennuksen hintaan vaikuttaa olemassa oleva järjestelmä ja sen mahdollinen hyödyntäminen, asennustunnit sekä kuinka paljon tarvitaan viemärivetoa ja routaeristystä.

Käyttöpuolen kustannukset vaihtelevat järjestelmittäin. Huoltotöinä kaikissa järjestelmissä on lietetyhjennys. Pienpuhdistamoissa pitää lisäksi huolehtia kemikaalien lisäämisestä ja laitteiston puhtaanapidosta. Valmistajat painottavat kuitenkin jokaisen laitteistonsa kohdalla helppohoitoisuutta, sillä kukaan tuskin haluaa kotiinsa uutta harrastusta jätevesijärjestelmästä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

62_1398340245_wavin-labko-biokem-kuva

Avaimet käteen -paketti – Wavin Labko-panospuhdistamo Biokem 6 EN

 • Toimii parhaiten 4-5 henkisellä lapsiperheellä
 • Toimintaperiaate: Ilmastus, kemikaalien syöttö ja selkeytysvaihe, jossa lika valuu pohjaa kohti ja typpi poistuu.
 • Pieni tilantarve. Asennus suoraan vanhojen betonikaivojen tilalle tai jatkoksi. Lähtöviemäri käytetään hyödyksi. Säiliön koko kolme kuutiota.
 • Osat: prosessisäiliö, laitesuoja, keskusyksikkö ja toimilaitteet. Tarvitsee sähkökaapelin kiinteistöstä keskusyksikköön ja ulos laitesuojaan.
 • Näkyvissä noin 120 x 120 ulko- ja sisäyksikkö.
 • Huolto tarkkailua kerran kuussa, kemikaalikanisterin vaihtaminen, ilmastinlautasten ja poistopumpun puhdistus ja kemikaalipumpun tarkistus. Pumpun vaihto 8-10 vuoden välein.
 • Tyhjennysväli 8-10 / kk. Käyttökustannukset 300 € vuodessa sisältää tyhjennyksen, sähköt ja kemikaalit. Sähkönkulutus 330 kWt vuodessa.

Laitteiston hinta n. 6 000€. Hinnassa ilmainen huoltotarkastus. Hiekka, sähkö- ja putkimies 500 – 1 000€, maatyöt max. 10 tuntia a ́ 70 € tunti.

62_1398340261_vestelli

Tee se itse -paketti – Jätevesiliike Vestelli Oy Biomoduuli 8

 • Moduulein tehostettu suodatuskenttä, vanhojen hyväkuntoisten betonikaivojen perään
 • 1-8 hengen talouteen kaikille jätevesille
 • Toimintaperiaate: Saostussäiliöissä eroteltu jätevesi johdetaan biomoduuleihin, missä jätevettä hapetetaan ilmastusputkilla ja puhdistuminen alkaa, ja jatkuu hiekkakerroksissa, mistä vesi johdetaan ojaan.
 • Osat: biomoduulit, jakoputkisto, kokoomaputkisto, ilmaputket, maanrakennuskangas ja asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.
 • Koko: 1,5 m leveä, 10 m pitkä.
 • Ei tarvitse sähköä tai kemikaaleja. Huoltona toiminnan tarkistus parin kuukauden välein, lietesäiliöiden tyhjennys ja pesu kerran vuodessa. Kustannukset noin 100-200 € vuosi. Puhelintuki käytettävissä.

Suunnittelu ja laitteisto 2 500 €, maatyön hinta ostettuna n. 50-70 € / konetyötunti

Jätevesijärjestelmiä

Teksti Anne Korkala, kuvat valmistajat

MAINOS
MAINOS LOPPUU