MAINOS

Pientalon energiatodistus: Omakotiliitto jätti uudistustyöstä eriävän mielipiteen

Lämmitys

Omakotiliiton eriävä mielipide koski pientalon energiatodistus -työryhmän kokoonpanoa, työskentelyä ja raporttia sekä johtopäätöksiä.

Jaa sosiaalisessa mediassa
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS PÄÄTTYY

Suomen Omakotiliitto ry on ollut koko syksyn 2014 ja energiatodistustyöryhmän toimikauden aikana hyvin huolestunut siitä, ettei työryhmän enemmistön tosiasiallisena tarkoituksena ole kehittää energiatodistusta lainkaan kansalaisten sekä Eduskunnan tahdon mukaisesti eikä siten toimeenpanna mitään muutoksia.

Omakotiliitto jättää siksi työryhmän kokoonpanosta, työskentelystä, raportista ja johtopäätöksistä eriävän mielipiteen.

Omakotiliiton alulle paneman Pientalon energiatodistus -kansalaisaloitteen allekirjoitti 62.211 kansalaista

Lisäksi Taloustutkimus selvitti maaliskuussa 2014, että 84 prosenttia vastanneista kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen.

  • Eduskunta edellytti kesäkuussa 2014, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.
  • Eduskunnan Ympäristövaliokunta katsoi, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan , ja toinen rinnalle otettava tieto, energiamuodon kertoimella kerrottu tulos.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen: ” Kansalaiset ja Eduskunta ovat ilmaisseet vahvan tahdon miten rakennusten energiatodistusta pitää muuttaa. Kansalaisten luottamuksensuojan kannalta muutokset pitää nyt toimeenpanna eikä vain jatkuvasti siirtää eteenpäin. Suomen Omakotiliitto myös kiittää asuntoministeri Pia Viitasta siitä vahvasta työstä, miten hän on ajanut kansalaisten asiaa ja edellyttänyt energiatodistukseen muutoksia.

Suomen Omakotiliitto ry:n mukaan sen kantojen lähes täysi ohittaminen työskentelyssä, raportissa ja johtopäätöksissä antaa erikoisen signaalin työryhmän asenteesta. Liiton mukaan työryhmä ei päässyt yksimieliseen esitykseen ja toimeenpanoa halutaan vähintäänkin lykätä lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöhankkeeseen (toimikaudeksi on määritelty 13.1.2015 – 31.12.2016).

Suomen Omakotiliitto ry ei hyväksy mallien arviointia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä, sillä sen mukaan raportti ja sen johtopäätökset ovat liiton mukaan vinoutuneita.

Pientalon energiatodistus

Suomen Omakotiliitto ry on tehnyt esityksen, miten energiatodistusta voitaisiin kehittää Eduskunnan ja kansalaisten tahdon pohjalta.

Omakotiliiton esittää ratkaisumalllia: valitaan mallit 4 ja 5 ja kehitetään niitä kahdella tasolla

Suomen Omakotiliitto ry on tehnyt esityksen, miten energiatodistusta voitaisiin kehittää sen mukaan paremmin Eduskunnan ja kansalaisten tahdon pohjalta. Omakotiliitto esittää, että näistä työryhmän käsittelemistä vaihtoehtoisista malleista valitaan vaihtoehdot 4 sekä 5 ja kansallisesti energiatodistusta kehitetään kahdella tasolla.

Taso 1

  1. Energiatodistusta muutetaan pikaisesti niin, että rakennuksen energialuokka ilmaistaan ilman energiamuotokerrointa (mallin 4 ja 5 mukaisesti).
  2. Parannetaan todistuksen visuaalisuutta mallin 5 mukaisesti.
  3. Lisätään tietoja (muun muassa todellinen energiankulutus) todistuksen sivuille yksi ja kaksi.
  4. Nämä ensimmäisen vaiheen muutokset tulee toimeenpanna viimeistään keväällä 2015.

Taso 2

  1. Jatketaan energiatodistuksen kehittämistä kertoimien lukuarvon osalta vastaamaan nykypäivän energiatuotannon tilannetta.
  2. Muutetaan rakennuksen energiatehokkuuden laskentakaavaa ja taserajakuvaa huomioimaan kaikki rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset ja kannustavan ohjauksen uusiutuviin energiamuotoihin (muun muassa kohteen ulkopuolelle viedyn energian hyväksi lukeminen).
  3. Tämän lisäksi Eduskunnan tahdon mukaisesti vaikutetaan vahvasti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen, niin että energiatodistus tulisi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Pientalojen energiatodistustyöryhmän kokoonpano vahvistettiin Ympäristöministeriön rakennusneuvoksen esitysten pohjalta. Työryhmään kuului 4 jäsentä ja tekninen sihteeri Ympäristöministeriöstä, yksi Energiavirastosta, yksi Motivasta, yksi ARA:sta, sekä yksi Kiinteistöliitosta ja yksi Omakotiliitosta ja työryhmän mielipide määräytyi määräenemmistön mukaan.

 

Lisätietoja: www.omakotiliitto.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

energian säästö omakotiliitto pientalon energiatodistus rakennuksen energialuokka


Lisää samasta aiheesta