MAINOS

Pientalotohtori: Kutista kotisi hiilijalanjälki

Talo

Fiksu käyttö ja järkevät korjaustoimet pienentävät kodin aiheuttamien kasvihuonepäästöjen määrää. Samalla asumismukavuus paranee ja syntyy säästöjä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Suomen kasvihuonepäästöistä noin kolmasosa syntyy rakentamisesta ja rakennusten käytöstä. Tämän vuoksi rakentamisen ja asumisen hiilijalanjäljen pienentämisellä on suuri vaikutus maamme päästötavoitteiden saavuttamiseen.

Kodin käyttö muodostaa merkittävimmän osan sen hiilijalanjäljestä, mutta hiilijalanjäljen pienentäminen ei välttämättä vaadi hulppeita investointeja tai kummoisia tekoja. Energiatehokkuutta parantamalla päästään helposti järkeviin ratkaisuihin, ja kodin käyttäjä voi jopa säästää merkittäviä summia rahaa vuodessa.

Elinkaaren aikana tehdyt korjaukset ja rakennuksen loppukäyttö, esimerkiksi purkujätteen hyödyntäminen, muodostavat myös oman osansa rakennuksen elinkaaren aikana muodostuvasta hiilijalanjäljestä. Rakennusjätteen vaikutus hiilijalanjälkeen on kuitenkin pieni, jos sitä verrataan koko elinkaaren aikaisiin päästöihin.

Myös materiaalien ja korjaustapojen valinnat vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Vaikka materiaalin valmistus kuormittaisi ympäristöä, mutta sillä on pitkä elinkaari eli se on kestävää, kuormitusvaikutus on lopulta pienempi kuin sellaisen materiaalin, jonka valmistaminen on ehkä vähemmän kuormittavaa mutta joka täytyy vaihtaa usein.

Asetukset ohjaavat energiatehokkuuteen

Rakennuksen energiatehokkuusluokka on helposti parannettavissa hyvällä suunnittelulla ja rakentamistavalla sekä pienillä valinnoilla. Laskennallisen energiatehokkuusluokan parantaminen näkyy usein myös selkeänä vaikutuksena hiilijalanjälkiarvioinnissa.

Energiatehokkuuden toteutumista ajatellen olisikin
hyvä, jos uudisrakennuksen riittävä tiiviys varmistettaisiin jo rakennusvaiheessa. Näin voitaisiin olla varmoja, että rakenteiden tiiviys tukee hyvää energiatehokkuuden tasoa myös todellisen käytön aikana.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuudesta tuli voimaan 1.1.2018, ja se koskee uudisrakentamista. Rakennuksen tulee täyttää lainmukaiset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun, eli E-luvun, on oltava asetusten mukainen tai rakennuksen tulee täyttää rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset.

Suunnitteluvaiheessa rakennuksesta on laadittava energiaselvitys, josta ilmenee rakennuksen E-luku tai se, että rakennus täyttää rakenteellisen energiatehokkuuden määritelmät.

↑ Lisäeristäminen on yksi käytetyimpiä vanhempien talojen energiansäästötoimista.

Ikkunoiden ja yläpohjan eristäminen kannattaa

Ylä- ja alapohjan sekä ulkoseinien rakenteiden lisäeristäminen ja ilmatiiviyden parantaminen kohentavat energiatehokkuutta. Lisäeristämisen yhteydessä on todella tärkeää huomioida pätevä peruskorjaussuunnittelu ja rakenteen rakennusfysikaalinen käyttäytyminen, esimerkiksi kosteuden vaikutukset.

Väärin asennetulla lämmöneristeellä voidaan aiheuttaa tilanne, jossa rakenne ei toimi toivotulla tavalla ja alkaa tulla vaurioita. Tällöin hyvä ajatus muuttuukin omistajan harmiksi. Säännöllisin ajoin tulee vastaan kohteita, joissa lisälämmöneriste on asennettu väärin ja rakenteen läpi kulkeutuva kosteusvirta on päässyt esimerkiksi tiivistymään rakenteiden rajapintaan.

Ikkunoiden ja ovien uusimisella voidaan säästää energiaa noin 5–10 prosenttia. Yläpohjan lisäeristys on yleensä kannattava ja helpoin toimenpide, johon toki vaikuttaa katon toteutustapa. Takaisinmaksuaika yläpohjan eristämiselle on noin 7–15 vuotta, ja energiansäästöä voidaan saada arviolta 3–12 prosenttia. Muut, kuten ulkoseinän ja alapohjan eristystyöt, ovat lähtökohtaisesti kannattavia ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä.

Rakennusmääräykset ohjaavat peruskorjausta. Esimerkiksi ulkoseinäraenteiden lämmöneristysmääräysten U-arvot ovat tiukentuneet ja rakennepaksuudet kasvaneet vuodesta 1976 vuoteen 2010 noin 80 prosenttia. Määräysten tiukentuminen näkyy hyvin siinä, että 1970-luvulla ulkoseinän lämmöneristeeksi riitti 100 millimetriä mineraalivillaa. Nyt määräykset vaativat ulkoseinään noin 300 millimetrin mineraalivillaeristyksen.

↑ Ilmalämpöpumpun asentaminen suorasähkökoteihin on järkevää.

Lämmityksen tehostaminen

Lämmityksestä saadaan säästettyä energiaa lämmöntuotantojärjestelmän perussäädöllä, sen tehostamisella tai uusimisella.

Harva omakotitaloasuja osaa käyttää laitteistoa niin, että siitä saadaan kaikki hyöty irti. Usein jo järjestelmän perussäätämisellä päästään hyviin energiasäästötuloksiin. Tehostamisella tarkoitetaan, että energiaa otetaan useammasta energialähteestä ja olemassa olevan järjestelmän rinnalle asennetaan esimerkiksi ilmalämpöpumppu tai aurinkokeräimet.

Parhaillaan hyvin toimivilla lisälämmönlähteillä voidaan saada aikaan lämmityskuluissa merkittävää, jopa 30–50 prosentin säästöä. Ilmalämpöpumpun hankkiminen maksaa laitteiston mukaan noin 1 500–3 000 euroa.

Satsaus ilmanvaihtoon vähentää lämpöhävikkiä

Ilmanvaihto ja lämmitys toimivat käsi kädessä. Sisäilman laatu vaikuttaa keskeisesti asumisen terveellisyyteen. Energiatehokkuuteen kuuluu olennaisesti rakennusvaipan hyvä ilmanpitävyys, joka taas edellyttää huolehtimista sisäilman laadusta.

Lämmöntalteenotolla voidaan rakennuksessa saada talteen noin 30 prosenttia lämpöhäviöstä ja energiakulutuksesta 45–77 prosenttia, mistä koituu vuotuiseen energiankulutukseen 15–23 prosentin säästö. Nykymääräysten mukaan poistoilmasta on otettava lämpöä talteen sellainen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 prosenttia ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämmöstä.

Painovoimaisessa ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa sisäilman laadun kannalta olennaista on hallittu korvausilma: on erittäin tärkeää, että korvausilma tulee hallitusti eikä hallitsemattomina vuotovirtauksina rakenteiden läpi.

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän asennus- ja investointikustannus omakotitaloon on noin 7 000–25 000 euroa. Takaisinmaksuajat ovat yleensä 20–30 vuotta, mutta ilman laatu ja hallinta paranevat merkittävästi.

Älä haaskaa energiaa

Oikeilla kulutustavoilla ja -tottumuksilla sekä tarpeenmukaisella käytöllä voidaan säästää energiaa jopa 30 prosenttia. Kulutustavat ovatkin helpoin ja edullisin tapa pienentää hiilijalanjälkeä ja saavuttaa selvää säästöä asumisessa.

Suositeltava sisäilman lämpötila asumisterveyden kannalta on 21 astetta, mutta suomalaiset viihtyvät lämpimämmässä. Viilentäminen kuitenkin kannattaa, sillä yhden lämpötila-asteen laskemisesta saadaan jo noin 5 prosentin energiasäästö.

Lämmitysjärjestelmän perussäädöllä voidaan saavuttaa 10–15 prosentin säästö lämmitysenergiankulutuksessa. Jos asunto on pitkiä aikoja käyttämättä, kannattaa alentaa huonetilan lämpötilaa poissaolon ajaksi. Asuntoon tulee aina kuitenkin jättää niin sanottu peruslämpö päälle, ettei rakenteisiin tule lämmityksen puutteesta aiheutuneita vaurioita.

Lämpöpattereiden eteen ei saisi laittaa verhoja ja isoja huonekaluja, koska ne estävät lämpöpatteria luovuttamasta energiaa suunnitellusti, eikä lämmitysjärjestelmää hyödynnetä niin kuin pitäisi.

Vedenkulutusta vähentämällä, esimerkiksi lyhentämällä suihkussa oloaikaa, saadaan säästöjä niin vedenkulutukseen kuin energiankulutukseenkin, koska lämmitettävän käyttöveden määrä vähenee. Yleisesti voidaankin sanoa, että jos veden kulutusta vähennetään 30 prosenttia, energiankulutus pienenee noin 10 prosentilla.

Suihkuun on helppo vaihtaa vettä säästävät suuttimet, tai hanan virtaamat voidaan säätää pienellä työllä oikeiksi: 12 litraa minuutissa riittää. Vakiopaineventtiilillä voidaan saada 5–25 prosenttia säästöä vedenkulutukseen. Liesituuletintakaan ei saisi käyttää turhaan, sillä se voi tyhjentää talon lämminilmamäärän jopa tunnissa.

Joskus ilmanvaihto on otettu päältä pois sen takia, että se pitää ääntä tai se kuluttaa liikaa energiaa. Ilmavaihtokoneiden sammuttamisella ei kuitenkaan saavuteta merkittäviä säästöjä. Ilmanvaihtoa ei siis missään nimessä tule sulkea tai poistaa käytöstä energiansäästösyistä, koska ihmisten terveys ja rakenteiden kunnon vaurioituminen tulevat pitkän ajan kuluessa paljon kalliimmaksi kuin hetkittäinen taloudellinen säästö.

Kodinkoneet tulee huoltaa säännöllisesti, jotta voidaan taata laitteiden toimivuus ja käyttöiän turvaaminen. Näitä töitä ovat esimerkiksi pakastimen sulatus ja muiden teknisten laitteiden, kuten ilmavaihtokoneen suodattimien huolto ja vaihto.

Toisinaan energiansäästöön päästään jo täysin itsestään selvillä asioilla, kuten valojen kytkemisellä pois päältä silloin, kun huoneessa ei oleskella. Televisiotakaan ei kannata pitää turhaan päällä. On myös hyvä muistaa, että valmiustilassa olevat laitteet, kuten televisiot, videot, stereot, radiot ja tietokoneet, kuluttavat sähköä, vaikkei laitetta käytetä.

↑ Maalämpöpumpun asentaminen öljylämmityskoteihin kannattaa.

Energiansäästötoimet maksavat itsensä takaisin

Energiasäästötoimet kannattaa aina suunnitella hyvin, jotta rakennuksen arvo ja investoinnit kohdistuvat oikeisiin asioihin. Pätevä ammattilainen ja määräaikaiset sekä ennakoivat tarkastukset maksavat itsensä takaisin.

Energiansäätötoimet ovat pääosin ainoita rakennuksen parannusja korjaustoimia, joilla on takaisinmaksuaika. Toimien vaikutus näkyy omistajalle ostoenergiansäästönä ja myös pienempänä hiilijalanjälkenä.

Näissä energiasäästötoimissa on hyvä takaisinmaksuaika:

  • yläpohjan lisäeristys, mikäli rakennefysikaaliset toimintaedellytykset säilyvät kunnossa
  • ilmalämpöpumpun asennus suorasähköllä lämpiäviin rakennuksiin
  • maalämpöpumpun asennus öljylämmityksellä ja sähkökattilalla lämpiäviin rakennuksiin, jossa lämmitetty nettoala on yli 150 m²
  • alkuperäisten kaksilasisten ja -karmisten ikkunoiden (MS-ikkunat, U-arvo noin 2,8) uusiminen nykylaatustandardin mukaisiin MSE- tai MSE2-ikkunoihin (U-arvo <1,0)
  • lämmitysjärjestelmän perussäätö määräajoin
  • ilmanvaihdon tasapainotus ja nuohous määräajoin
  • vakiopaineventtiilien asennus.

Varmista aina pätevältä ammattilaiselta toimien soveltuvuus omaan taloosi.

Teksti: Kim Malmivaara, kuvat: Raksystems

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

energiatehokas energiatehokas asuminen energiatehokkuus energitehokkuus ilmalämpö ilmalämpöpumppu ilmanvaihto lisäeristys


Lisää samasta aiheesta