Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan Suomessa oli muutaman vuoden ajan enintään 250 sutta. Nyt uusitun arvion mukaan susia olisi 150-180 yksilöä.

Suurpedot.fi:n gallupin mukaan 54 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että tuo 250 sutta on sopiva määrä. Joka neljäs (25 %) on sitä mieltä, että susia pitäisi olla vähemmän. Sen sijaan 15 % vastaajista totesi, että susia pitäisi olla enemmän kuin 250 yksilöä.

Suomalaisten mielipide vaihtelee alueittain. Kolmannes itäsuomalaisista ja pohjoissuomalaisista vastasi kyselyssä, että susia pitäisi olla vähemmän. Pääkaupunkiseudulla on puolestaan selkeästi eniten niitä, joiden mukaan susia pitäisi olla enemmän.

Kyselytutkimus paljasti, että nuoret suhtautuvat susiin myönteisemmin. Karkeasti voisi sanoa, että mitä nuorempi vastaaja, sitä enemmän hänen mielestään Suomessa voisi olla susia.

Kuinka suuri osa on sitä mieltä, että susia on liikaa?

  • 15-24 -vuotiaat: 7 prosenttia
  • 25-34 -vuotiaat: 14 prosenttia
  • 35-49 -vuotiaat: 19 prosenttia
  • 50-79 -vuotiaat: 38 prosenttia

Gallupin toteutti Taloustutkimus vuonna 2010.

Suurpedot.fi on Metsähallituksen julkaisema sivusto, jota toimittaa lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsästäjäin Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.