JAANA LAITINEN
KUVA FUTUREIMAGEBANK
Sekajäte
Sekajätettä ei voida käyttää hyödyksi vaan se päätyy kaatopaikalle. Sitä myös poltetaan energiaksi kahdessa jätelaitoksessa.
Biojäte
Biojäte kompostoidaan mullan raaka-aineeksi tai se käytetään maanparannukseen. Kaatopaikalla biojäte mätänee ja tuottaa metaania, joka on haitallinen kasvihuonekaasu.
Keräyskartonki ja pahvi
Keräyskartongista ja pahvista valmistetaan hylsykartonkia. Mehutölkkien alumiinivuoraus käytetään metallina. Pakkausten muovipinnoite menee energiantuotantoon.
Biojäte kuuluu kompostiin.
Lasi
Osa pulloista käytetään puhdistuksen jälkeen uudelleen. Muu keräyslasi päätyy lasipakkauksiksi ja lasivillaan.
Ongelmajätteet
Suurin osa ongelmajätteistä poltetaan Ekokem Oy:n polttolaitoksessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Lisäksi esimerkiksi voiteluöljyistä valmistetaan uusiotuotteita.
Paperi
Sanoma- ja aikakauslehdistä poistetaan painoväri ja lika. Sen jälkeen niitä käytetään sanomalehtipaperin raaka-aineena. Vaaleasta toimistopaperista tehdään pehmopaperia, esimerkiksi talous- ja wc-paperia.
Renkaat
Auton renkaita käytetään joko renkaiden pinnoituksessa tai rengasrouheena teiden pohjissa ja maanrakennuksessa.
Autot
Käyttökelpoiset osat myydään varaosiksi. Teräs ja muut metallit menevät metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Osa romusta poltetaan energiaksi. Nesteet, akut ja katalysaattorit menevät ongelmajätelaitokselle. Loppu päätyy kaatopaikalle.
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Kodinkoneista erotetaan metallit, muovit ja lasi. Ne käytetään hyödyksi kuten muu vastaava jäte. Haitalliset aineet, esimerkiksi lyijy ja elohopea menevät ongelmajätelaitokselle.