MAINOS

Pysy pystyssä – älä liukastele

Piha

Nollan molemmin puolin sahaava kevätlämpötila sulattaa ja jäädyttää kulkuväyliä petollisen liukkaiksi. Lue kuinka ehkäiset liukastumisia!

Jaa sosiaalisessa mediassa

Valtaosa jalankulkijoista ottaa liukkaat kelit huomioon kenkävalinnoissaan, ainakin joskus. Kenkien ohella jalankulkijan oma varovaisuus ja hyvä tasapaino mielletään tärkeimmiksi tekijöiksi liukastumisten ehkäisyssä.

Lähes jokainen suomalainen on ainakin joskus kaatunut liukastumalla ulkona. Joka kolmas Liikenneturvan liukastumiskyselyyn vastanneista oli kaatunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Liukastuneita oli yhtä paljon kuin vuonna 2008, jolloin kysely toteutettiin edellisen kerran.

Liukastumistapaturmia torjutaan parhaiten ennakoivilla toimenpiteillä

Omaan pystyssä pysymiseen voi vaikuttaa kenkien valinnalla, liukuesteiden käytöllä ja tasapainon harjoittamisella. Myös kulkuväylien kunnossapito vaikuttaa merkittävästi.

Lähes kaikki liukastumiskyselyyn vastanneista mieltää jalankulkijan oman varovaisuuden ensisijaisen tärkeäksi liukkailla. Tasapainokyvyn ylläpitoa sekä jalkineiden valintaa pidettiin hienoisesti tärkeämpänä kuin esimerkiksi väylien kunnossapitoa, mutta senkin 90 prosenttia vastaajista mielsi erittäin tai melko tärkeäksi liukastumisten torjunnassa.

Liukuesteiden käyttö vähäistä


Vajaa kolmasosa vastanneista käyttää liukuesteitä edes joskus.

  • Aina tai usein kenkänsä kelin mukaan valitsee yli puolet kyselyyn vastanneista.
  • Vain noin joka seitsemäs (15 %) ilmoitti, etteivät liukkaat kelit vaikuta heidän jalkinevalintoihinsa. Vanhukset ottavat liukkaat kelit huomioon kenkävalinnoissaan nuoria useammin.
  • Naisilla liukkaus vaikutti kenkävalintaan useammin kuin miehillä.
  • Niistä vastaajista, jotka huomioivat liukkaat kelit kenkien valinnassa, seitsemän kymmenestä kertoi oman tai läheisen liukastumisen vaikuttaneen päätökseen.

Liukuesteiden käyttö on hieman yleistynyt vuodesta 2008, jolloin kysely toteutettiin edellisen kerran. Vajaa kolmasosa vastanneista käyttää liukuesteitä edes joskus.

Pitävissä talvijalkineissa on matalat, leveät kannat ja niiden pohja on valmistettu pehmeästä ja huokoisesta materiaalista. Kenkien tulisi olla voimakkaasti kuvioitu niin, että urasyvyys on vähintään viisi millimetriä.

Varo – kevättalven aamut ovat liukkaita

Jalankulkijan liukastumisriskin kannalta vaarallisin keli on, kun jäisen pinnan päälle sataa kuivaa pakkaslunta tai kun jään pinnalle muodostuu vesikalvo jään sulaessa.

Näin keväällä etenkin aamuisin nollan molemmin puolin sahaava lämpötila voi aiheuttaa kulkuväylille kerääntyneen jään sulamista ja uudelleenjäätymistä. Jottei liukkaus pääse yllättämään, voi vaihtuvia kelejä ennakoida esimerkiksi säätietoja seuraamalla.

Muun muassa Ilmatieteen laitos tarjoaa jalankulkijoille kelitiedotuksen, jossa myös varoitetaan liukkaista säistä. Liukastumiskyselyssä ilmeni, että jalankulkusääpalvelulle on kysyntää, sillä puolet Ilmatieteen laitoksen jalankulkusääpalvelun tietävistä käyttää palvelua aktiivisesti. Tietämällä liukkaasta ennakkoon, voi matkantekoon varata enemmän aikaa.

Tasapainon harjoittaminen auttaa myös pystyssä pysymiseen. Hyvän keskivartalon lihaskunnon lisäksi tasapainoa kohentavat liikuntalajeista esimerkiksi tanssi tai taiji.

 

Lisätietoja: www.kotitapaturma.fi

Tietoa sekä liukastumisista että liukkaan kelin vaikutuksista jalankulkijan käyttäytymiseen kerättiin haastattelemalla joulukuussa 2013 yhteensä 1677 suomalaista 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Internetpaneelilla suoritetut haastattelut toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Autoilijoita vastanneista oli 81 prosenttia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

Ei liitettyjä avainsanoja.