Kaasuonnettomuuksien yleisimpiä syitä ovat vanhat ja kuluneet laitteet tai niiden huolimaton käyttö tai talvivarastointi. Kaasuvuodot voivat aiheuttaa tulipaloja ja rähähdyksiä. Kaasupullojen ja -laitteiden säännöllinen huolto ja laitteiden ohjeiden mukainen käyttö estää onnettomuuksia.

Kaasuvuoto aiheuttaa aina vaaratilanteen, jonka voi välttää pienellä vaivalla: kaasupullojen ohella huomio kannattaa kiinnittää liitäntäletkujen ja tiivisteiden mahdollisiin vuotokohtiin. Oikein käytettynä nestekaasu on turvallinen, ympäristöystävällinen ja tehokas energianlähde.

Alla olevaan luetteloon on koottu muutamia käytännön vinkkejä, joita noudattamalla nestekaasupullojen ja  -laitteiston käyttäminen on turvallista:

1. Lue nestekaasulaitteiston käyttöohjeet huolellisesti.

Varmista ennen nestekaasulaitteiston kokoamista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet.
ÄLÄ yritä korjata järjestelmän vaurioituneita osia itse.

2. Tarkista letkut ja liittimet vuotojen varalta.

Nestekaasukäyttöön tarkoitetussa letkussa on oltava EN-merkintä sekä valmistusvuosi.
Kansainvälisesti hyväksytyt letkut ovat väriltään oransseja.

Tarkista letkujen ja liittimien tiiviys aina ennen käyttökauden aloittamista. Käytä tiiviyden tarkistamiseen saippuavesiliuosta tai AGAn vuodonilmaisusprayta. Taivuta letkua peukalolla ja etusormella. Jos letkun pinnassa näkyy halkeamia, vaihda letku.

AGA suosittelee letkujen vaihtamista joka kolmas vuosi. Jos letukssa on murtuma, se pitää vaihtaa heti.

3. Käytä vain sellaisia nestekaasulaitteita, joissa on EU:n hyväksymä CE-turvallisuusmerkintä.

4. Estä nestekaasupullon kuumentuminen.

Kaikissa AGAn nestekaasupulloissa on varoventtiili. Venttiili vapauttaa pullon kuumentuessa muodostuvan ylipaineen, mikä estää pullon räjähtämisen. Jos nestekaasupullon sisällä oleva paine ylittää 25 baaria, varoventtiili aukeaa, ja se vapauttaa nestekaasua ilmaan niin paljon, että pullon sisäinen paine ja lämpötila laskevat 65 celsiusastetta vastaavalle tasolle.

5. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa.

Varoventtiili on suunniteltu tasaamaan pullon sisäinen ylipaine. Jos pullo on vaakatasossa, varoventtiilistä vapautuu nestemäistä nestekaasua, ja pullon sisäinen paine ei laske halutulla tavalla. Tällöin kaasupullo voi räjähtää.

6. Älä koskaan jätä kaasugrilliä tai -liettä vartioimatta.

Estä onnettomuuksien syntyminen seuraamalla laitteiston toimintaa. Jos tulipalo syttyy, katkaise kaasun syöttö sulkemalla pullon venttiili.

7. Irrota paineensäädin nestekaasupullosta käytön jälkeen.

Jos laitteita ei käytetä pitkään aikaan, kannattaa paineensäädin irrottaa ja pullon siirtää hyvin tuuletettuun varastotilaan, ei kuitenkaan kellariin tai ullakolle.

Jos huomaat nestekaasun vuotavan:

  • Sammuta kaasunsyöttö eli sulje pulloventtiili.
  • Irrota paineensäädin.
  • Poista avotulen lähteet ja sähkölaitteet alueelta (esim. savukkeet, nuotiot, sähkötyökalut).
  • Tuuleta tila avaamalla kaikki ikkunat ja ovet.
  • Turvaetäisyys on 300 metriä (esimerkiksi, jos nestekaasupullo on kuumentunut voimakkaasti).

(Lähde: AGAn laadunvalvontaosasto ja Directorate for Civil Protection and Emergency Planning – DSB.)