Kaasu on varteenotettava ja joskus jopa ainut mökkikäyttöön sopiva energianlähde. Kaasulaitteet tarvitsevat samalla tavalla huoltoa kuin sähkölaitteetkin. Säännöllinen kunnossapito ja ennakkotarkastukset estävät vikojen syntymisen ja varmistavat huolettoman käytön.

Jääkaapin toimintavarmuus tärkeää mökillä

Kaasukäyttöinen kylmäsäilytyslaite on yksi yleisimmistä kaasulaitteista kesämökeillä. Niihin liittyvät myös kaasulaitteiden yleisimmät viat, kuten ilmeni TTS tutkimuksen tekemässä selvityksessä ”Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla.

Jääkaapin kylmenemisessä tai sytyttämisessä saattaa olla ongelmia. Syynä näissä tapauksissa on usein ollut ilman ja kaasun väärä suhde. Vika voi olla myös rikkoutuneessa sytyttimessä. Samoin huonetilan kosteus ja pöly voivat vaikuttaa siihen, että kaasulaitteissa oleva piazo-sytytin saattaa antaa palokipinän väärään paikkaan, jolloin laite ei toimi.

Mökkikäytössä kaasukäyttöisten laitteiden ympäristölämpötiloille ei ole samanlaisia lämpötilarajoitteita kuin on sähkökäyttöisille laitteille. Esimerkiksi kaasukäyttöisen jääkaapin voi kytkeä päälle, kun ympäristön lämpötila on plussan puolella. Sama lämpötilarajoitus koskee myös kaasukäyttöisiä lämminvesivaraajia. Vaikka nestekaasuna käytettävän propaanin höyrystymislämpötila on niinkin alhainen kuin -42 °C, nestekaasulla toimivan kylmälaitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä, jos ympäristön lämpötila on alle -20 °C. Piazo-sytytyksessä voi esiintyä ongelmia jo alle +5 °C:sen lämpötiloissa, koska sytytyskipinä ei mene oikeaan paikkaan vaan ohjautuu maihin.

Vanhat kaasulaitteet tulisi vaihtaa uusiin

Nykyisissä nestekaasulla toimivissa liesissä, jääkaapeissa ja lämmittimissä on liekinvarmistin, joka on ollut pakollinen varuste myynnissä olevissa kaasulaitteissa yli 30 vuotta. Liekinvarmistin sulkee kaasun tulon laitteeseen, jos liekki sammuu polttimessa. Samoin nykyaikaisissa asuintiloihin tarkoitetuissa kaasulämmittimissä on hiilidioksidivarmistin. Se estää lämmittimen toiminnan, jos poltin ei saa tarpeeksi happea. Näin estetään häkäkaasun muodostuminen sisätiloihin.

Saippualiuos paljastaa kaasuletkun vuotokohdan

Yleisimmät riskitekijät, jotka liittyvät kaasulaitteiden asennukseen ja sijoitukseen, ovat määräystenvastaiset asennukset ja sijoittelut. Ilmanvaihto voi olla myös riittämätön kaasun oikean palamisen kannalta. Polttimeen kerääntynyt pöly voi estää kaasun tai palamisilman virtaamisen polttimelle, minkä vuoksi erityisesti kaasujääkaapit ja kaasulämmittimet tarvitsevat säännöllistä puhdistusta.

Kaasuletkua taivuttelemalla voi tarkistaa siinä mahdollisesti olevat murtumat. Kaasuletkun voi vaihtaa itse. Tarkistuksen yhteydessä avaa pulloventtiili, mutta pidä kaasulaitteen sulkuventtiili kiinni. Letku- ja putkistotiiviyden voi tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin. Vuototapauksessa liitokseen ilmaantuu kuplia. Tämän jälkeen sulje kaasupullo, kiristä liitokset ja tee vuototarkastus uudelleen.

Lisätietoja:

www.tts.fi
www.ttskauppa.fi