Piirros Arttu Laakkonen

Eduskunta hyväksyi 11.2.2011 ympäristövaliokunnan ehdottamat muutokset haja-asutuksen jätevesisäädöksiin. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan maaliskuussa. Uusien säädösten myötä on hyvä hetki selvittää, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesijärjestelmä uusimista.

Keskeiset muutokset jätevesisäädöksiin:

 

  • Käsittelyvaatimusten muutos: nykyinen alempi taso tulee pääsäännöksi ja siitä voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä poiketa ylöspäin.
  • Vaatimuksista vapautetaan 68 vuotta täyttäneet kiinteistön omistajat. Vapautuksen voi saada myös ns. sosiaalisilla perusteilla.
  • Lain siirtymäaikaa pidennetään kahdella vuodella eli vuoden 2016 alkuun saakka.

Jätevesien puhdistaminen suojelee lähiympäristöä

Viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään vesiämme keskimäärin yhtä paljon kuin 6-8 viemäriverkon piirissä asuvaa. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja. Jätevedet rehevöittävät vesistöjä, mikä pahentaa esimerkiksi sinileväongelmaa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet heikentävät asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua sekä pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadussa.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset (1.1.2014 mennessä). Vaatimukset on annettu asetuksella talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Lain siirtymäaikaa tullaan kuitenkin pidentämään kahdella vuodella eli vuoden 2016 alkuun saakka.
Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.