Kuva: Futureimagebank.com

Vesikäymälällä varustetun kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä joko perinteisellä viemärijärjestelmällä, jossa kaikki jätevedet johdetaan samaan viemäriin, tai erottelevalla viemärijärjestelmällä, jolloin harmaa ja musta vesi kulkevat omassa putkistossaan ja käsitellään eri tavalla.

Umpisäiliö

Yksinkertaisin ja ostettaessa halvin ratkaisu on johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. Tämä ratkaisu tulee kuitenkin ajan mittaan erittäin kalliiksi, koska säiliö on tyhjennettävä säännöllisesti. Yksi ihminen voi tuottaa jopa 100-150 litraa jätevettä vuorokaudessa, joten isokin säiliö on tyhjennettävä usein. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön on harkinnan arvoinen vaihtoehto lähinnä niin hankalissa oloissa, joissa muita järjestelmiä ei voi käyttää.

Säiliön tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, koska eri yhtiöt hinnoittelevat palvelunsa eri tavalla. Yksi yhtiö voi veloittaa 9 kuutiometrin säiliön tyhjennyksestä vaikkapa 80 euroa, toinen 150 euroa. Jos on pakko käyttää umpisäiliötä kaikille jätevesille, kannattaa ilman muuta hankkia mieluummin 10 kuutiometrin säiliö kuin 5 kuution säiliö.


Maasuodattamo täytetään kerroksittain eri tavalla läpäisevillä sepeli- ja hiekka-aineksilla. Suodattamossa on kaksi putkikerrosta, imeytys ja kokoojaputkistot. Puhdistunut vesi siirtyy kokoojaputkiston ja tarkastus

Jätevesien paikallinen puhdistus on järkevää

Järkevä tapa hoitaa jätevesikäsittely on paikallinen puhdistaminen. Se onnistuu joko maapuhdistamolla tai erillisellä pienpuhdistamolla.

Maapuhdistamo voi olla maasuodattamo tai maahanimeyttämö. Maapuhdistamo ei sovellu joka paikkaan eikä välttämättä kaikkien jätevesien puhdistukseen.

Maasuodattamo saattaa edellyttää erityisen fosforin poistoa tehostavan kerroksen rakentamista tai erillistä jälkisuodatinta.

Jos maasuodattamoon johdetaan vain harmaat vedet, ei tarvita erikseen fosforinpoistoa. Maapuhdistamoa ennen pitää aina olla saostussäiliöt, joissa kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet nousevat pintaan.

Maasuodattamossa jätevesi leviää sepelistä tehdyssä jakokerroksessa ja puhdistuu jakokerroksen alla biologisesti aktiivisessa suodatinhiekkakerroksessa. Sieltä puhdistunut vesi kerätään kokoojaputkistoon ja edelleen esimerkiksi avo-ojaan. Maasuodattamo vaatii suuren pinta-alan ja syvän kaivuualueen. Yhden talouden maasuodattamoon tarvitaan 20-30 neliötä. Sen rakentaminen maksaa 4 000-6 000 euroa. Käyttökustannukset ovat 200-300 euroa vuodessa. Maasuodattamo ei ole ikuinen. Käyttöiäksi arvioidaan 10-20 vuotta.


Maahanimeyttämössä jätevesi johdetaan ensin saostussäiliöön, johon kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet, kuten rasva, nousevat pintaan. Jakokaivossa jätevedet jaetaan useampaan putkeen, josta

Maahanimeyttämö muistuttaa toimintansa puolesta maasuodattamoa

Jätevesi johdetaan ensin saostuskaivoon ja imeytysputkiston kautta maaperään, jossa eloperäinen aines hajoaa. Fosfori sitoutuu maahan hyvin ja bakteerit tuhoutuvat tehokkaasti.

Ennen maahanimeyttämön rakentamista on varmistettava tarvittavin näyttein ja kokein, että maaperän rakeisuus on sopiva imeytykseen. Maahanimeyttämö on hiukan halvempi rakentaa kuin maasuodatin.


Pienpuhdistamo on tehdasvalmisteinen, kaivomainen laite, jonka läpi jätevesi kulkee. Puhdistuksen jälkeen jätevesi voidaan laskea luontoon.

Pienpuhdistamo

Silloin, kun maapuhdistamo ei tilanpuutteen tai maaperän takia sovellu käytettäväksi tai alue on pilaantumisherkkä, voidaan kiinteistön jätevedet puhdistaa riittävän tehokkaassa pienpuhdistamossa, jonka toiminta perustuu fysikaalisiin, biologisiin tai kemiallisiin prosesseihin. Tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo vie vähän tilaa ja voidaan asentaa tontille kuin tontille. Puhdistamon toiminta vaatii tarkkailua ja huoltoa, jotta se toimii oikein. Pienpuhdistamo maksaa 35 00-15 000 euroa, ja huoltoon kuluu 200-600 euroa vuodessa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien kustannukset vaihtelevat

Käsittelyjärjestelmän suunnittelussa vaaditaan asiantuntemusta etenkin silloin, kun rakennetaan herkälle ranta-alueelle tai pohjavesialueelle. Jos haluaa uusia talon jätevesijärjestelmän, kannattaa kysyä kunnan ympäristöviranomaisilta, miten menetellä. Asiantuntija-apua tarvitaan myös maaperän ja ympäristöolojen arvioinnissa, käsittelyperiaatteen valinnassa sekä järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Vaatimusten mukaisen jätevesijärjestelmän kustannukset vaihtelevat tapauksesta riippuen huomattavastikin. Käyttökuluja aiheutuu lietteiden tyhjennyksestä ja puhdistuslaitteiden hoidosta ja huollosta.

Jos mökissä ei ole vesikäymälää eikä vesijohtoa, asetuksesta ei yleensä aiheudu lisäkustannuksia lainkaan.

Onneksi kaikkia kustannuksia ei välttämättä tarvitse itse maksaa. Esimerkiksi jätevesijärjestelmän uudistaminen on kotitalousvähennyskelpoinen kulu. Myös suoranaisia avustuksia voi olla tarjolla, ja niistä kannattaa kysellä kunnasta ja paikallisesta ympäristökeskuksesta

Jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi hajajätevesiasetus 15.3.2011

Keskeiset muutokset jätevesisäädöksiin 2011:

  • Käsittelyvaatimusten muutos: aiempi alempi taso tuli pääsäännöksi. Siitä voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä poiketa ylöspäin.
  • Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Vapautuksen voi saada myös ns. sosiaalisilla perusteilla. Tällöin vapautusta haetaan kunnalta viideksi vuodeksi kerrallaan.
  • Asetuksen siirtymäaikaa pidennettiin noin kahdella vuodella eli 15.3.2016 asti.