Alustavat tulokset kertovat, että nykytekniikoilla on mahdollista saavuttaa jätevesiasetuksen vaatimukset. Eri järjestelmissä on kuitenkin merkittäviä eroja. Esimerkiksi vain runsas puolet kokeilluista järjestelmistä kykeni poistamaan fosforia asetusten vaatimusten mukaisesti.
Projektin aikana seurattiin noin neljääkymmentä kiinteistökohtaista puhdistamoa Uudenmaan ja Lounais-Suomen alueilla. Puhdistamojen toimivuutta seurattiin yli vuosi, kesästä 2003 kesään 2004. Jokaisesta puhdistamosta otettiin tänä aikana 5-8 näytettä.
Fosforin kanssa oli ongelmia lähinnä tavallisilla maasuodattimilla. Fosfori saadaan kuitenkin vähenemään lisäämällä fosforia sitovia aineita maasuodatinhiekkaan. Fosforin poistoa tehosti myös maasuodatuksen taakse asennettu jälkisuodatussäiliö.
Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että monilla puhdistamoilla vaadittu fosforinpoisto saavutettaisiin, jos puhdistamoja muistettaisiin huoltaa vaaditulla tavalla. Etenkin monet laitepuhdistamot olivat herkempiä häiriöille kuin maasuodattimet. Tavalliset maasuodattamot eivät tutkimuksen mukaan aina riitä puhdistamaan jätevesien fosforia yhtä tehokkaasti kuin asetus vaatii. Tavallista maasuodattamoa on syytä varautua täydentämään fosforin lisäkäsittelyllä, esimerkiksi jälkisuodatuksella.
Maasuodattamot vaativat vähemmän huoltoa kuin laitepuhdistamot, mutta jälkisuodatuksella varustetuissa maasuodattamoissa pitää vaihtaa fosforia sitova massa uuteen parin vuoden välein.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suositeltavimpia puhdistusmenetelmiä haja-asutusalueella ovat jälkisuodatuksella tehostetut maasuodattimet tai hyvin toimivat laitepuhdistamot. Jos käymäläjätteet otetaan talteen säiliöön, voidaan harmaaveden puhdistukseen käyttää harmaavesisuodattimia.