Biopussi lisää kierrättämistä

Piha

Biojätteen kierrätys on yhä suomalaisille niin sanottu outo lintu. Kaatopaikalla biojäte tuottaa ilmastolle haitallista metaania, kun taas kierrätettynä vähemmän hallaa tekevää hiilidioksidia. Yksi syy kierrättämisen laistamiseen on biojätteen usein vaatima erillinen keräysastia ja pussi.


Haastateltavat: Pasi Somero, Papros Oy
Kari Mähönen, VVO Yhtymä Oyj
Toimittaja: Maarik Leppä
Tuotanto: Deski.fi 2010 ja Papros


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

kierrätys kiertokulku ympäristöystävällinen

Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: