MAINOS

Yhä suurempi osa yhdyskuntajätteestä polttoon

Piha

Yhdyskuntajätteiden poltto jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2010. Jätevoimaloissa ja rinnakkaispolttokattiloissa käsiteltiin viime vuonna jo 557 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Kasvua edellisvuodesta on liki 20 prosenttia ja polton osuus yhdyskuntajätteen käsittelystä kohosi 22 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden polttomäärä on neljässä vuodessa kohonnut 2,5-kertaiseksi. Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli viime vuonna 2,5 miljoonaa tonnia. Määrä on hieman edellisvuotta pienempi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Toisin kuin aiemmin, poltettavaksi ei näytä siirtyneen erityisesti kaatopaikkajäte vaan polttomäärää näyttäisi lisänneen kierrätyksen lasku. Siten jätteen hyödyntämisaste ei vuonna 2010 juurikaan muuttunut, eikä myöskään kaatopaikoille toimitetun jätteen määrä. Kaatopaikoille vietiin yhdyskuntajätettä viime vuonna 1,1 miljoonaa tonnia eli 45 prosenttia jätteen kokonaismäärästä.

Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa 470 kiloa asukasta kohden vuonna 2010. Suurimmat jäte-erät ovat elintarvikejätettä, keräyspaperia, pahvia ja kartonkia. Suurin jätelajikohtainen muutos vuonna 2010 tapahtui jätepaperin ja -kartongin kohdalla, niiden määrä väheni viidenneksen. Sähkö- ja elektroniikkaromun määrä oli viime vuonna 50 000 tonnia ja liki viisinkertainen viime vuosikymmenen alkuvuosiin verrattuna.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

ekologinen jäte jätteet kierrätys kotitalousjäte puutarhajäte ympäristöystävällinen