Älä kuormita ympäristöä – Kompostoi talousjätteet mahdollisimman lähellä

Piha

Suomalaiset tuottavat henkilöä kohden keskimäärin 480 kiloa jätettä vuodessa. Tästä alle puolet viedään kaatopaikalle ja neljäsosa kierrätykseen. Jätteestä poltettavaksi päätyy 18 prosenttia ja kompostiin noin 12 prosenttia.

Kompostoitavan jätemäärän osuus voisi olla huomattavasti isompi, sillä yhä edelleen talousjätettä viedään muun jätteen joukossa kaatopaikoille. Sekajäte on kalleinta jätettä. Se on kaatopaikoille myös ongelma, sillä biopohjaiset talousjätteet synnyttävät metaania, joka on haitallinen kasvihuonekaasu. Lisäksi biojäteperäiset suoto- ja valumavedet kuormittavat pohjavesiä ja ympäristön vesistöjä.

Kompostoinnista hyötyvät niin kesämökkiasukkaat, yksittäiset kotitaloudet, taloyhtiöt kuin työpaikat. Ympäristön kannalta järkevintä sekä taloudellisesti kannattavinta on palauttaa kompostikelpoinen talousjäte takaisin luontoon lähikompostoinnilla. Kun talousjätteet käsitellään niiden syntypaikan lähellä, roskapussin sisältö pienenee ja jätelasku kevenee. Samalla jätekuljetuksen aiheuttama polttoainekulutus sekä pakokaasupäästöt pienenevät.

Kompostoituminen on luonnon oma tapa hävittää kuollut materiaali ja palauttaa sen sisältämät ravinteet käyttökelpoiseen muotoon. Pikakompostorissa talousjätteet muuttuvat hallituissa oloissa nopeasti maanparannusaineeksi ja jälkikompostoinnilla edelleen mullaksi.

Hyvin toimivassa kompostorissa on pitävä kansi, joka suojaa haittaeläimiltä, haihtumiselta, lämmön karkaamiselta ja sateilta. Aukko on iso, jotta kompostin täyttö ja sekoittaminen sujuvat vaivattomasti. Tyhjennysluukku on riittävän suuri, jotta katekompostin saa helposti erimerkiksi lapiolla ulos kompostorista. Kunnollisessa kompostorissa on huolehdittu tehokkaasta ilmanvaihdosta, suotoveden poistosta ja jyrsijöiden loitolla pitämisestä. Kun kompostori on kauttaaltaan lämpöeristetty, se toimii ympäri vuoden. Läpi vuoden käytettävässä kompostorissa on hyvä olla erillinen lämmönseurantamittari.

Keittiön biojäte sopii erinomaisesti kompostorissa jätteitä hajottavien pieneliöiden ravinnoksi. Keittiöstä kompostiin kelpaavat muun muassa ruuantähteet, vihannesten ja hedelmien kuoret, kostutetut pehmopaperit ja kahvinkeittimen suodatinpussit. Jotta kompostin toiminta pysyy hyvin käynnissä, jätteiden sekaan pitää heittää säännöllisin väliajoin kuivikeainesta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös luonnonmukaista kompostiherätettä.

Kompostointi on suositeltavaa biomassojen kierrätystä. Sen avulla käännetään ekologisesti kestämätön talousjätteiden käsittely luonnonmukaiseksi ravinteiden kierrätykseksi ja hyötykäytöksi!

Artikkelin lähde Biolan.

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

Ei liitettyjä avainsanoja.