Tutkimus: Pientaloyhtiön asukasta ei kompostointi kiinnosta

Piha

Suomalaisista omakotiasujista jopa 54 %:lla on kompostori. Sen sijaan kompostointi ei kiinnosta rivi-, pari- ja erillistaloissa asuvia suomalaisia. Kompostori on käytössä niistä 24 %:lla ja vain 9 % on kiinnostunut hankkimaan sellaisen. Tulokset ilmenevät Biolanin TNS Gallupilla teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, johon vastasi yli 1000 suomalaista pientaloasujaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kotitalouksien jätteet tuottavat yli puolet kaikista jätteiden tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden osuus jätemassasta on vain 5 %. Toukokuun alussa 2012 voimaan tulleen uuden jätelain tavoitteena on, että vähintään puolet yhdyskuntajätteestä on tarkoitus kierrättää vuoteen 2016 mennessä.

Kyselytutkimuksen mukaan rivi-, pari- ja erillistaloissa asuvista nuoremmat ovat vielä haluttomampia kompostoimaan, kuin vanhemmat ikäluokat. 35 – 45 vuotiaista vain 19 %:lla on taloudessa kompostori. Yli 56 vuotiaista 30 %:lla rivi-, pari-ja erillistaloissa asuvalla on käytössä kompostori.

– Tulos on hämmentävä, sillä samassa kyselytutkimuksessa peräti 69 % rivi-, pari- ja erillistaloissa asuvista sanoo haluavansa vähentää omilla valinnoillaan ympäristön kuormittamista. Tahtotila on kyllä olemassa, mutta jostain syystä käytännön toimet vielä puuttuvat, pohtii Biolanin markkinointijohtaja Timo Huhtamäki.

Hinta ja ekologisuus ratkaisevat

Kompostorin hankinnassa valintakriteereinä ovat useimmiten hinta ja ekologisuus. 84 % pitää hintaa tärkeänä valintakriteerinä. 77 % pitää tärkeänä luonnonmukaisuutta ja ekologisuutta. Naiset arvostavat ekologisuutta vielä selvästi miehiä enemmän.

– Kompostori on pitkäikäinen, siksi laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, Huhtamäki toteaa. Hyvä kompostori kestää jopa isoisältä pojanpojalle.

Suomalaiset kompostin käyttäjät kompostoivat eniten puiden lehtiä. Seuraavaksi eniten kompostoidaan biojätteitä.

Uusi jätelaki vauhdittaa kompostointia

Uuden jätelain periaate on, että jätteet käsitellään ja kierrätetään mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. Jokainen kiinteistö on velvollinen lajittelemaan jätteensä ja hoitamaan asiallisesti niiden käsittelyn. Orgaanisen kotitalousjätteen käsittelyssä tämä merkitsee lähinnä kompostointia. Paras ratkaisu kotitalousjätteille on lämpökompostori.

Biolanin logo

Biolanin TNS Gallupilla teettämään tutkimukseen vastasi 1043 suomalaista omakoti- ja rivitalossa asuvaa 35 – 69 –vuotiasta. Vastaajista naisia oli 542 ja miehiä 501.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

laki pientalo


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: