Talven säät ja lämpötilat vaihtelevat arvaamattomasti varsinkin Etelä-Suomessa, jossa on harvoin edes kunnon lumipeitettä tasaamassa maanpinnan oloja. Keski- ja Pohjois-Suomessa on varmemmin lunta, joka on paras talvisuoja ruusuillekin.

Ruusupenkin maa saa mielellään jäätyä, muttei kovin syvään. Ruusupenkissä kasvavat monivuotiset peittokasvit hillitsevät osaltaan maan routaantumista. Maan liian syvään jäätymistä voi ehkäistä myös tuomalla taimien väleihin lehtiä. Lehdet on tuotava kuitenkin vasta myöhään syksyllä, kun talvi on varmasti tulossa, sillä muuten lehtien suojassa leviävät kosteudesta pitävät, ruusun versoja pilaavat talvituhosienet. Taimien tyvelle voidaan myös kasata pintamaata tai tuoda turvetta tai kompostia keoksi. Tällöin mullan suojassa säilyy riittävästi ruusun versoja, vaikka maanpinnan päällä olevat kuolisivatkin pakkasen, talvituhosienien tai kuivattavan kevätahavan takia.

Mullattujen ruusujen päälle asetellaan kuusenhavuja harvakseltaan. Havut pysäyttävät lumen ruusujen päälle ja varhain keväällä suojaavat versoja auringon ja tuulen kuivattavalta vaikutukselta. Havut on kuitenkin poistettava myöhemmin keväällä vähitellen, jotta ne eivät viivästyttäisi ruusupenkin maan sulamista.

Kaikkein innokkaimmat ryhmäruusujen suojaajat tuovat lehtiä ruusujen väliin ja kattavat koko istutuksen mustalla muovilla, jotta lehdet pysyisivät kuivina. Mutta peltomyyrä voi löytää oivan talvisen suojapaikan muovin alta ja syödä kaikessa rauhassa taimet kuorettomiksi. Alan ammattilaiset ovatkin sitä mieltä, että ruusujen talvisuojauksesta on usein enemmän haittaa kuin hyötyä. Helsingin Kaupunginpuutarhassa järjestetyissä talvisuojauskokeissa suojaamattomat ruusut talvehtivat parhaiten. Ainoastaan multaa kasattiin keoiksi taimien tyville. Samalla huomattiin, että maan tasapainoinen ravinnetilanne paransi aivan oleellisesti ruusujen talvehtimista.

Artikkelin sisältö on ote kirjasta Suomalainen ruusukirja (© Pentti Alanko, Peter Joy, Pirkko Kahila, Satu Tegel ja Kustannusosakeyhtiö Tammi 2009, ISBN 978-951-31-4793-8). Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Tammen kanssa.

Lisätietoja: www.tammi.fi