Tutkituta veden laatu säännöllisesti
Kaivon vesi tulisi tutkia aina, kun epäilet veden aiheuttavan terveysoireita tai kaivoveden väri, maku tai haju on muuttunut. Muutenkin kaivovesi tulisi tutkia vähintään kolmen vuoden välein, koska vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä on haitallisia aineita.
TEKSTI CLAES VON BELL JA MARTTI TALA
PIIRROS SEPPO SALO
Tutkimusten säännöllisyys auttaa selvittämään, milloin muutos on tapahtunut ja mikä sen on voinut aiheuttaa. Vesi pitäisi tutkituttaa myös silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi, koska terveyteen vaikuttavat aineet, kuten esimerkiksi fluoridi, nitraatti ja nitriitti eivät maistu vedessä.
KIRKASTUS.inddFluoridi vaikuttaa hampaiden muodostukseen ja nitraatti ja nitriitti imeväisikäisen hapensaantiin. Veden laatu tulee tutkia ennen kaivon käyttöönottoa. Vedessä on kaivon valmistuttua rakentamisesta ja uusista rakenteista johtuvia samentumia, jotka vähenevät vettä käytettäessä.
Veden laadun selvittäminen on tarpeellista myös kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa vedenkäsittelylaitteita. Yksityisen kannattaa kääntyä kunnan terveydensuojelu-viranomaisen eli tavallisesti terveystarkastajan puoleen. Hän osaa kertoa, miten näyte otetaan ja mitä siitä kannattaa tutkia. Terveystarkastajalta voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä näytteen tulosten merkityksestä. Hänen kanssaan voi neuvotella, mitä tulosten perusteella kannattaisi tehdä.
Kaivon omistajamaksaa yleensä aina itse veden tutkimuksen. Tutkimus maksaa laboratoriosta ja tutkittavien aineiden lukumäärästä riippuen 20–150 euroa.