Veden laadun tutkiminen: tutki vedestä eri tilanteissa eri asioita
Veden laatu tulee tutkia säännöllisesti.
TEKSTI CLAES VON BELL JA MARTTI TALA
• Kolmen vuoden välein tehtävässä rutiinitutkimuksessa kannattaa mitata bakteerien määrä, pH, väri, sähkönjohtavuus, sameus ja permanganaattiluku. Kuuden vuoden välein on hyvä tutkia edellisten lisäksi myös typpiyhdisteet, alkaliteetti, veden kovuus, happi, rauta, mangaani, kloridi ja fluoridi. Kallioporakaivoista tutkitaan edellisten lisäksi arseeni ja radon, jos on syytä epäillä, että niitä on pohjavedessä.
• Kiinteistön osto- tai myyntitilanteessa, vauvan odotusaikana tai vedenkäsittelylaitteen hankkimista harkittaessa kannattaa tutkia kaikki edellä mainitut ominaisuudet.
• Jos kylpyhuoneen kalusteisiin tulee ruskeita tai vihreitä raitoja, vedestä kannattaa tutkia alkaliteetti, kovuus, pH, kloridi, sulfaatti ja sameus. Lisäksi tutkitaan rauta- tai kuparipitoisuus raitojen värin perusteella. Ruskeat raidat aiheutuvat rautaputkista irtoavasta raudasta, ja tällöin kannattaa tutkia veden rautapitoisuus. Vihreä väri puolestaan aiheutuu kupariputkista irtoavasta kuparista.
• Bakteerit, typpiyhdisteet, rauta, mangaani, sinkki ja kupari kannattaa tutkituttaa silloin, kun kylmä vesi on hyvää, mutta lämpimässä käyttövedessä esiintyy ongelmia. Lisää tietoa veden tutkimisesta löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta ymparisto.fi haulla ”veden tutkiminen”.