Ylijäämämaa-ainekset ovat ehdottomasti suurin yksittäinen ”jätelaji”, joka muuttuu rahanarvoiseksi, kun sille löydetään työmaa, missä maata sillä hetkellä tarvitaan.

Maapörssiin voi jättää ilmaiseksi ilmoituksia ylijäämämaa-aineksesta. Käyttäjä voi myös saada omaan projektiinsa materiaaleja, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille tai johonkin välivarastoon. Ilmoitusten jättäminen on ilmaista mutta ilmoittajien yhteystietojen lukemiseksi on lunastettava lukuaikaa.

Maapörssin tavoitteena on kierrättämisen lisäksi vähentää turhia kuljetuksia ohjaamalla ylijäämämateriaalit suoraan toiselta työmaalta sinne missä niillä on käyttöä.

Muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa Maapörssille on käyttöä:

  • Betonikiviä puretaan pois ja ne viedään joko kaatopaikalle tai murskaukseen, yleensä ne ovat täysin käyttökelpoisia jossakin toisessa kohteessa.
  • Uusia betonikiviä jää yleensä yli isommissa rakennusprojekteissa. Uudetkin kivet  päätyvät kaatopaikalle tai murskaukseen.
  • Multaa, joka jää yli toiselta työmaalta, voidaan hyödyntää monessakin kohteessa ilman seulontaa ym. jatkojalostusta.
  • Keväällä kaduilta ja pihoilta poistettavat hiekoitussepelit ovat täysin käyttökelpoista routimatonta materiaalia pihan ja teiden rakennekerroksiin.
  • Taloyhtiöistä, puistoissa ja päiväkodeissa vaihdetaan keväisin leikkihiekka, joka soveltuu esim. maanalaisten putkistojen ja sähköjohtojen suojahiekaksi.
  • Myös rakentamisesta syntyvien ylijäämämaa-ainesten kierrätys on yksi tärkeä osa Maapörssin toimintaa.

Maapörssi voi vähentää oman rakennusprojektisi kustannuksia ja samalla sen tavoitteena on säästää ympäristöä kuljetusten vähentyessä ja estämällä käyttökelpoisen materiaalin joutumisen kaatopaikalle.

Lisätietoja: Maapörssi Oy, www.maaporssi.fi