Myös Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tänä vuonna valmistuneen kartoituksen perusteella perinnemaisemia hoidetaan aiempaa aktiivisemmin. Suomen arvioidusta perinnemaisemien kokonaisalasta, joka on 40 000 hehtaaria, on säännöllisessä hoidossa nyt noin 30 000 hehtaaria.

Suomen luonnonsuojeluliiton perinnemaisemahankkeen koordinaattori Katja Torkko on havainnut, että ihmisten kiinnostus talkoisiin on säilynyt. ”Monelle hoitotyöhön vapaaehtoisesti osallistuvalle on tärkeää, paitsi auttaa uhanalaisia lajeja säilymään, myös nauttia palkitsevasta työstä kauniissa maisemassa”, Torkko toteaa.

Perinnebiotoopit eivät säily ilman oikeanlaista jatkuvaa hoitoa

Hoito mukailee entisaikojen menetelmiä: niityt niitetään ja heinä korjataan pois. Näin lisätään valon määrää ja vähennetään maaperän ravinteita, jolloin niukkaravinteisessa maaperässä selviävät niitty- ja ketokasvit saavat paremmat edellytykset selviytyä kasvien välisessä kilpailussa.

Yritysmaailman aktivoitumisesta on hyvänä esimerkkinä VR, joka jo toista vuotta on aktiivisesti tukemassa perinnemaisemien hoitoa.
Maisemanhoitotyöt ovat näkyvin ja tärkein osa Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n yhteisessä Matkalla maisemaan – luonnollisesti -perinnemaisemien hoitohankkeessa.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muovaamia niittyjä ja laitumia, joille on vuosisataisen hoidon myötä kehittynyt omaleimainen ja rikas eliölajisto. Esimerkiksi perhosmaailma on usein huomattavan rikas. Maankäytön muutokset viidenkymmenen viime vuoden aikana ovat hävittäneet yli 90 prosenttia perinnebiotoopeistamme. Samalla uhkaa tuhoutua elinympäristö suurelta joukolta eliölajeja sekä kadota elävä osa kansamme historiaa ja kulttuuria.

”Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita talkoisiin kantamaan kortensa kekoon näiden upeiden kansallisaarteidemme säilytystyössä”, kannustaa Katja Torkko. ”Reipas mieli riittää. Ohjeet ja välineet saa paikan päältä. ”

Luonnonsuojeluliitto on tänä vuonna aloittanut uutena kohteena hoitamaan esimerkiksi Satakunnassa Ahlaisten kirkon ketoa, joka on osa valtakunnallisesta arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Pohjois- Karjalan Noljakan kedoilla puolestaan on jo pitkä hoitohistoria.
Aluetta on hoidettu säännöllisesti talkootyötä 1990-luvun alusta lähtien.

Suomen luonnonsuojeluliiton lisäksi maassamme perinnemaisemia hoitavat muun muassa yksityiset maanviljelijät, WWF, viranomaiset ja monet paikalliset yhdistykset.

Lisätietoja:

Suomen Luonnonsuojeluliiton talkoopaikkakunnat ja -aikataulut sekä tietoja hoitokohteista:
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/maaseutu/talkoot-2009

 

Lähde: SLL